Tämä on Tutka

Meillä opiskellaan toimituksessa

Työelämäsimulaatiot ovat keskeinen osa Turun ammattikorkeakoulun pedagogiikkaa. Journalismin koulutusohjelman verkkojulkaisu Tutka on oikea uutismedia, jossa opiskelijat työskentelevät toimittajina kolmen lukukauden aikana. Toimituksessa on yhtä aikaa opiskelijoita eri vuosikursseilta, ja he suorittavat siellä eri opintojaksoja rinnakkain. Useat eri opettajat tuutoroivat työskentelyä yhdessä.

Alla olevan linkin takana on julkaisu, jossa esitellään toimitustyöskentelyn oppimisympäristö ja käydään läpi kahden eri vuosikurssin opiskelijoille tehty kyselytutkimus sen mielekkyydestä. Kysely kartoittaa sekä opiskelijoiden kokemuksia aidon työelämän kaltaisesta oppimisympäristöstä että heidän mielipiteitään eri vuosikurssien yhdistämisestä. Toimitusympäristön opettajat pohtivat ratkaisuja opiskelijoiden yhteisöllisestä oppimisesta esiin nostamiin ongelmiin.

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja: Meillä opiskellaan toimituksessa – yhteisöllinen oppiminen työelämäsimulaatiossa

Tutka ensimmäisenä JSN:n ytimeen

Turun ammattikorkeakoulu on ensimmäinen oppilaitos, joka liittyi Julkisen sanan neuvoston perussopimukseen. Liittyminen tapahtui 2012.

”Tutka haluaa selkeästi kantaa oman kortensa yhteiseen eettiseen kekoon ja näyttää esimerkkiä muille oppilaitoksille”, JSN:n puheenjohtaja Risto Uimonen vakuuttaa.

Read More

Keskiössä aina toimitus

Tutka on media-alaa, yhteiskunnallisia ilmiöitä ja kulttuuria kriittisesti tarkasteleva monimediajournalistinen verkkouutisalusta sekä oppimisympäristö. Monimedia-Tutkaa toimittavat Turun ammattikorkeakoulun medianomiopiskelijat.

Tutka-toimitukseen ja -oppimisympäristöön yhdistyvät lähes kaikki medianomiopiskelijoiden käytännön kurssit. Puhumme Tutkasta ”tuotantohallina”, jonka ympärillä journalistinen opetus ja oppiminen pyörii. Meillä toimitus on aina keskiössä.

Opiskelija oppii Tutkassa toimittamaan uutisia, tekemään suoraa nettiradiolähetystä sekä ottamaan vastuuta tuotannosta toimituspäällikkönä.

Uskomme siihen, että tulevaisuuden journalismia tehdään monimediallisesti. Teksti, stillkuva, audio ja video yhdistyvät mielenkiintoisiksi kerronnallisiksi kokonaisuuksiksi. Pyrimme siihen, että journalistiset tarinamme avautuvat kuluttajalle entistä tehokkaammin ja osuvammin.

Olemme opetuksessamme häivyttäneet välinerajat. Emme enää puhu printistä, radiosta tai tv:stä, vaan tekstistä, audiosta ja videosta. Tästä huolimatta meiltä valmistuneet medianomit ovat edelleen päteviä radio-, tv- ja printtitoimittajia.

Uskomme siihen, että monimediajournalismi on prosessi – alati muuttuva kerronnallinen, tiedonhankinnallinen ja tekninen journalismin kenttä. Tätä prosessia ohjaa aktiivinen kuluttaja − emme enää puhu lukijasta, joka verkossa tekee ratkaisujaan silmänräpäyksessä. Haasteemme on auttaa tätä kuluttajaa ymmärtämään, löytämään, jaksamaan ja palaamaan.

Tutkassa haluamme haastaa monimediallista nykytilaa. Annamme opiskelijoillemme mahdollisuuksia kokeilla monimediailmaisun rajoja. Olemme kansainvälisiltä yhteistyökumppaneiltamme sekä mediataloilta oppineet, että meidän täytyy tehdä kokeiluja. Tutka on myös laboratorio.

Tutkalla on tuhansia kuluttajia kuukaudessa. Heitä palvelemme. Tutkan sisältö on medianomiopiskelijoiden – tulevien journalistien – näköistä ja tuntuista.