Tutka

Vuonna 2016 pilotoitu Supporting Immigrants in Higher Education in Finland -hanke toimii kuudessa korkeakoulussa. Metropolia ammattikorkeakoulu oli yksi pilotoivista oppilaitoksista.
Osaamisen kartoittamisessa keskiössä ovat yksilön historia ja tulevaisuuden tavoitteet.
Suurimmalta osalta Suomeen saapuneista löytyy tarvittavat työ- ja tutkintotodistukset, mutta toisinaan osaaminen tulee kartoittaa muita keinoja käyttäen.
Palvelun pariin hakeudutaan usein työvoimatoimiston kautta. Käyttöaste on nykyisten resurssien puitteissa sopiva.