Tutka

Yhteisöllisten työtilojen suosioon ovat vaikuttaneet kansainväliset suuntaukset sekä yrittäjyyden kasvaminen. Taide- ja kulttuurialoilla ne ovat olleet tavallinen työympäristön muoto jo usean vuosikymmenen ajan.

 

Yhteisölliset työtilat tulevaisuuden työympäristön muoto

  • Yhteisöllisellä työtilalla (engl. coworking, coworking spaces) tarkoitetaan fyysistä paikkaa, jossa työskentelee useampia yrityksiä tai yksityisiä henkilöitä. Ne ovat usein avo- ja monitilatoimistotyyppisiä.
  • Työntekijöitä ei välttämättä yhdistä sama työnantaja. Työtilaa jakavat freelancerit, yksin- tai mikroyrittäjät, etätyötä tekevät sekä itsensätyöllistäjät.
  • Nykymuotoisen ilmiön synty voidaan paikantaa 2000-luvun alun Yhdysvaltoihin. Suomessa yhteisölliset työtilat ovat yleistyneet erityisesti vuoden 2008 talouskriisin jälkeen.
  • Suomen yhteisöllisiä työtiloja ei ole listattu tai tilastoitu. Usein niistä kuulee puskaradion kautta, mutta tiloja voi etsiä myös esimerkiksi Mushrooming-sivustolta.
    Lähde: Houni, P. & Ansio, H. 2015. Duunia kimpassa. Yhteisölliset työtilat Helsingissä. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.