Tutka

Saaristomereen huuhtoutuu vuosittain maatalouden seurauksena noin 4450 tuhatta tonnia typpeä ja 414 tuhatta tonnia fosforia. Kahdessa viimeisessä vesiensuojelun tavoiteohjelmassa pyrittiin vähentämään maatalouden aiheuttamaa ravinnekuormitusta. Tulokset olivat kuitenkin varsin heikkoja.

[vimeo id=”148604587″ width=”600″ height=”337″ /]