Tämä on tutka

Keskiössä aina toimitus

admin

Tutka on media-alaa, yhteiskunnallisia ilmiöitä ja kulttuuria kriittisesti tarkasteleva monimediajournalistinen verkkouutisalusta sekä oppimisympäristö. Monimedia-Tutkaa toimittavat Turun ammattikorkeakoulun medianomiopiskelijat.

Tutka-toimitukseen ja -oppimisympäristöön yhdistyvät lähes kaikki medianomiopiskelijoiden käytännön kurssit. Puhumme Tutkasta ”tuotantohallina”, jonka ympärillä journalistinen opetus ja oppiminen pyörii. Meillä toimitus on aina keskiössä.

Opiskelija oppii Tutkassa toimittamaan uutisia, tekemään suoraa nettiradiolähetystä sekä ottamaan vastuuta tuotannosta toimituspäällikkönä.

Uskomme siihen, että tulevaisuuden journalismia tehdään monimediallisesti. Teksti, stillkuva, audio ja video yhdistyvät mielenkiintoisiksi kerronnallisiksi kokonaisuuksiksi. Pyrimme siihen, että journalistiset tarinamme avautuvat kuluttajalle entistä tehokkaammin ja osuvammin.

Olemme opetuksessamme häivyttäneet välinerajat. Emme enää puhu printistä, radiosta tai tv:stä, vaan tekstistä, audiosta ja videosta. Tästä huolimatta meiltä valmistuneet medianomit ovat edelleen päteviä radio-, tv- ja printtitoimittajia.

Uskomme siihen, että monimediajournalismi on prosessi – alati muuttuva kerronnallinen, tiedonhankinnallinen ja tekninen journalismin kenttä. Tätä prosessia ohjaa aktiivinen kuluttaja − emme enää puhu lukijasta, joka verkossa tekee ratkaisujaan silmänräpäyksessä. Haasteemme on auttaa tätä kuluttajaa ymmärtämään, löytämään, jaksamaan ja palaamaan.

Tutkassa haluamme haastaa monimediallista nykytilaa. Annamme opiskelijoillemme mahdollisuuksia kokeilla monimediailmaisun rajoja. Olemme kansainvälisiltä yhteistyökumppaneiltamme sekä mediataloilta oppineet, että meidän täytyy tehdä kokeiluja. Tutka on myös laboratorio.

Tutkalla on tuhansia kuluttajia kuukaudessa. Heitä palvelemme. Tutkan sisältö on medianomiopiskelijoiden – tulevien journalistien – näköistä ja tuntuista.