Uutiset

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyölle nähdään tarvetta

admin

Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun väliset JOO-opinnot antavat opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintoja toisessa oppilaitoksessa, saaden siitä vapaasti valittavia opintoja. Kyseinen menetelmä ei ole tavoittanut kaikkia ja sen ympärille pyritäänkin rakentamaan uusia yhteistyö vaihtoehtoja.