Uutiset

"Digipeleihin siirtyminen on väistämätöntä"

admin

Puropellon koulun 9C-luokka ottaisi digipelit mukaan opetukseen. Tärkeää on hyödyn lisäksi myös hauskuus.

Digipelejä kehittävät yritykset ovat kiinnostuneita opetusministeri Krista Kiurun ajatuksesta tuoda pelejä mukaan opetukseen. Tribeflame Oy:n toimitusjohtaja Torulf Jernström huomauttaa, että pelien ja opetuksen välillä on jo nyt yhtymäkohtia.

”Opetuksen pelillistäminen saattaisi hyvinkin toimia. Monet pelit ovat jo nyt pulmien ratkaisua, miksi pulmia siis ei räätälöitäisi opetusmateriaaliin?”

Jernström mainitsee, että pelit sopisivat kuitenkin pikemmin vanhojen asioiden kertaamiseen kuin kokonaan uusien oppimiseen. Esimerkkinä mahdollisesta kertaustavasta hän antaa tietovisapelit.

Konkreettisuus tärkeää

Digitaalista oppimateriaalia kehittävän NordicEdun luovan johtajan Tatu Laineen mukaan pelit voisivat tuoda opetukseen paljonkin uutta.

”Olemme NordicEdulla uskoneet koulun ja pelien yhdistämiseen, ja sitä kovasti yritämme tehdä. Digitaalisuus hyödyttäisi eniten luonnontieteiden oppiaineita. Sovelluksilla voisi visualisoida esimerkiksi yhtälöitä matematiikassa tai pyörittää simulaatioita fysiikassa. Sillä tavalla ymmärtää paremmin, mihin asiat liittyvät, kuin staattiselta kirjan paperilta.”

Yrittäjä Santeri Koivisto valtavirtapelejä opetuskäyttöön muokkaavasta TeacherGaming-yrityksestä on samoilla linjoilla ymmärrettävyydessä. Hän korostaa yhteyttä vapaa-ajan ja oppimisen välillä.

”Valtavirtapelien etu on, että niitä pelataan jo kotona ja ne ovat suuri osa arkea. Kun kiinnostuksenkohteet kulminoituvat peliin, koulu voi sekä käyttää niitä tietoja luokassa että tarjota tietotaitoa, jota voi käyttää pelissä. Näin koulun tiedolle löytyy luontainen käyttökonteksti. Esimerkiksi matematiikan tarkoitusta saattaa olla joskus vaikeaa nähdä luokassa. Pelit tuovat konkretiaa ja niiden hyöty ja merkitys on ilmeisempää.”

Digitaalista opetusmateriaalia yhä enemmän

Laineen mukaan virtuaalisen oppimateriaalin käyttö ei ole vielä kovin yleistä Suomessa. Sitä kokeilevia kouluja on kuitenkin koko ajan enemmän. Esimerkiksi Piikkiön yhtenäiskoulun seitsemäsluokkalaiset ovat tänä syksynä saaneet lukuvuoden ajaksi käyttöönsä iPadit. Tableteilla ovat kaikki kemian, fysiikan ja matematiikan oppikirjat. Tämän lisäksi laitteilla on monen muun oppiaineen materiaalia.

”Yleisesti digitaalista materiaalia käyttäviä kouluja on kuitenkin vielä todella vähän. Mutta siirtyminen niiden käyttöön on väistämätöntä”, Laine linjaa.