Tutka

Turun ammattikorkeakoulun liiketalouden tuutorit Aapo Hynynen ja Oskari Mantsinen tiesivät jo heti ensimmäisinä viikkoina korkeakoulussa, että he haluavat tuutoreiksi. He kertovat tuutoroinnin olevan yksi parhaimmista asioista korkeakoulussa.

”Tuutoritoiminnan kautta olemme saaneet uusia ystäviä, ja samalla olemme syventäneet vanhoja kaveruussuhteita”, Hynynen ja Mantsinen kertovat.

Tuutorit esittelevät kampusta ja järjestävät ensimmäisillä viikoilla tapahtumia, joissa auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa.

Tuutoritoiminnasta vastaavat muun muassa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TUO:n hallituksen varapuheenjohtaja Teemu Heinonen ja hallituksen jäsen Joni Rönnvall. ”Kaikki eivät pääse tuutoreiksi halutessaan, sillä tuutorointi on suosittua Turun ammattikorkeakoulussa”, Heinonen kertoo.

Uudet tuutorit valitaan aina syksyisin ja keväisin. Heinonen ja Rönnvall osallistuvat uusien tuutoreiden valintaan. ­­Tällä hetkellä tuutoreita ammattikorkeakoulussa on noin kaksisataa.

Tuutoreiksi haetaan avoimella hakemuksella

Joni Rönnvall ja Teemu Heinonen kertovat, että tuutoreiksi valitaan avoimen hakemuksen kautta.  

“Hakulomakkeessa kerrotaan mielenkiinto tuutoritoimintaa kohtaan. Ryhmähaastattelut suoritetaan, jos hakijoita on paljon”, Heinonen selventää. Myös tuutorivastaavat voivat vaikuttaa tuutoreiden valintaan. Opinto-ohjaajat hyväksyvät lopulta uudet tuutorivalinnat.

”Tärkeimpiä tuutorin vaatimuksia ovat vastuullisuus ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen. Velvollisuuksia on puuttua kiusaamis- ja syrjintätilanteisiin sekä kertoa tarvittaessa niistä ylemmille tahoille. Tuutoroinnin alkaessa säännöt ja velvollisuudet kerrotaan tarkasti”, Rönnvall muistuttaa.

Tuutorit ovat opiskelijoiden tukipilarit

Uusille opiskelijoille tuutorit ovat tukipilareita, joita voi lähestyä matalalla kynnyksellä opiskeluun liittyvien kysymysten kanssa. Monista asioista tuutoroinnissa selviää maalaisjärjellä. Tärkeintä on, että omat opinnot eivät kärsi tuutoritoiminnan tuomasta vastuusta.

Joni Rönnvall ja Teemu Heinonen pysyvät tuutoreiden mukana läpi tuutoriajan. Vaikka tuutorivastaava on vetovastuussa, ovat Rönnvall ja Heinonen tavoitettavissa tarvittaessa. He vastaavat kysymyksiin, joihin tuutorit tarvitsevat vastauksia.

Tuutoreiden vastuulla on huolehtia, että yksikään uusi opiskelija ei koe oloaan yksinäiseksi. Hynynen kertoo että varsinkin orientaatioviikolla ihmisten olleen kiinnostuneita, keitä he ovat.

”Haasteina on ollut omien opintojen suhteuttaminen tuutoritoimintaan, sillä tuutorointi on alussa aikaa vievää”, Oskari Mantsinen muistelee.

”Tuutorina täytyy muistaa ottaa jokainen opiskelija huomioon yksilönä”, Hynynen lisää.