Toimitus

Tutkan toimintaperiaate

Tutka.pro on Turun ammattikorkeakoulun journalismin opiskelijoiden verkkojulkaisu. Tutka on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita. Tutkan toimituksen työtä ohjaa myös toimittajan työhön liittyvä lainsäädäntö kuten sananvapauslaki sekä alan ammattieettiset hyvät käytännöt.

Tutkan juttujen julkaisulle on aina journalistiset perusteet. Kohderyhmänä ovat opiskeluikäiset nuoret Turun seudulla ja muualla Suomessa, mutta jutuilla pyritään herättelemään laajempaa yhteiskunnallista keskustelua.

Tutka pyrkii kehittämään ja kokeilemaan uudenlaisia journalistisia ilmaisumuotoja ja työtapoja eettisesti ja vastuullisesti. Julkaisemme journalismia sosiaalisessa mediassa, teemme videoita ja podcasteja sekä kokeilemme tekoälyn käyttöä.

Julkaisemme myös yhteistyösisältöä, joka on eritelty journalistisista jutuista omalle Yhteistyöt-välilehdelleen. Yhteistyösisältöjä voidaan tehdä esimerkiksi ulkopuolelta rahoitetuissa hankkeissa. Yhteistyötaho on myös erikseen mainittu jokaisen tällaisen sisällön yhteydessä.

Päätoimittaja

Anna Kuuselan kasvokuva

Anna Kuusela, vastaava päätoimittaja
Lehtori, media-ala
anna.kuusela(at)turkuamk.fi
050 475 4959

Tutkan osoite

Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku

Toimitus

Tutkaan tekevät juttuja Turun ammattikorkeakoulun journalismin opiskelijat.

Toimittajien sähköposti

etunimi.sukunimi at edu.turkuamk.fi

Tutka.pro Twitter