Saavutettavuusseloste

Tutka.pro-verkkosivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee WordPress-järjestelmällä toteutettua Tutka.pro-verkkosivustoa ja sillä julkaistuja journalistisia teksti- ja audiovisuaalisia julkaisuja.

Osana Turun ammattikorkeakoulua Tutka-verkkojulkaisu on sitoutunut digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Turun ammattikorkeakoulu (Turun AMK) on sitoutunut takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee Turun AMK:n WordPress-sivustoja (erilliset hankkeet ja palvelut, useita erillisiä sivustoja), joihin Tutka.pro-sivusto kuuluu. Alkuperäinen seloste on laadittu 13.9.2019 ja päivitetty 21.11.2019. Tutka.pro-sivuston osalta seloste on julkaistu Tutka.pro-sivustolla 25.9.2020.

Manuaalisessa prosessissa sivut testattiin seuraavasti:

 • Näppäimistöllä tavanomaisella työpöytätietokoneella (testauksessa käytettiin macOS-käyttöjärjestelmää ja Firefox-selainta)
 • Safari-selaimella ja VoiceOver-ruudunlukijalla
 • iOS:llä Safari-selaimella ja VoiceOver-ruudunlukijalla
 • Android-puhelimella Chrome-selaimella ja TalkBac-ruudunlukijalla
 • Windows-työpöytäkoneella, Edge-selaimella korkeakontrastisessa tilassa

Osa Turun AMK:n WordPress-verkkopalveluympäristössä olevista sivustoista on perustettu 23.9.2018 tai sen jälkeen, osa aikaisemmin. Saavutettavuusarviointi koskee kaikkia sivustoja.

 Tutka.pro saavutettavuuden tila

Turun AMK:n hallinnoimat WordPress-sivustot (kuten Tutka.pro-sivusto) täyttävät kriittiset A ja keskitason AA saavutettavuusvaatimukset pääosin. Verkkopalveluissa huomioidaan yhdenmukaistettujen standardien vaatimukset, jotka koskevat palveluiden havaittavuutta, toimintavarmuutta, hallittavuutta ja ymmärrettävyyttä.

 • Sivustot ovat navigoitavissa näppäimistöllä.
 • Fokusjärjestys on looginen.
 • Sivustojen responsiivisuus eri kokoisilla ruuduilla on hyvä.
 • PDF-tiedostojen tiedostomuodon saavutettavuus on kunnossa, mutta tiedostojen sisällön saavutettavuudessa voi olla puutteita.

Sivustojen teemapohjiin tehtävät korjaustarpeet on huomioitu ja konkreettiset korjaukset tehty Tutka.pro-sivustolle kesällä 2020.

WordPress-sivustojen ei-saavutettava sisältö

Visuaaliset puutteet

Osa visuaalisista puutteista liittyy verkkosisällön vaihtoehtoisiin esittämistapoihin sekä sivuston eri elementtien erottuvuuteen. Joissain tapauksissa tarkempaa huomiota vaativat ainakin seuraavat toimet:

 • Kuvien alt-tekstien (alternative text) eli vaihtoehtoisten tekstien lisääminen
 • Kaiken sivustolla olevan grafiikan auki kirjoittaminen
 • Riittävän selkeän värikontrastin huomioiminen pohjan päällä olevien elementtien yhteydessä

Muut sisällölliset puutteet

Huomioimme verkkosivuilla julkaistavan videomateriaalin ja mahdollisten äänilähetysten saavutettavuusvaatimukset niitä velvoittavan toimeenpanoajan mukaisesti. Ennen 23.9.2020 tehtyihin julkaisuihin (tekstit, audiot ja videot) ei tehdä muutoksia.

 • pro-sivustolla julkaistavat videot tekstitetään.
 • pro-sivustolla julkaistavien podcastien ja audiotiedostojen saavutettavuustyö on vielä kesken, työ pyritään saamaan valmiiksi syyslukukauden 2020 aikana.

Muut puutteet

Turun AMK:n joillakin WordPress-sivustoilla on lisäksi yksittäisiä lieviä puutteita, kuten

 • sosiaalisen median syötettä ei voi ohittaa näppäimistöllä tai avustavalla teknologialla ja
 • otsikkohierarkiaa ei ole mahdollista hallita aivan kokonaan.

Kaikki edellä mainitut huomioidaan jatkossa verkkosivukehityksessä ja -ylläpidossa.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen Tutka.pro-sivustolla?

Kaikista edellä eritellyistä korjaustoimista on informoitu WordPress-sivustojen ylläpitäjiä. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle (https://tutka.pro/toimitus/ ”Päätoimittajat”) tai Turun AMK:n viestintäpalveluille sähköpostilla viestinta@turkuamk.fi . Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon:

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut hallinnoimiensa WordPress-sivustojen saavutettavuuden parantamiseen.

Huomioimme saavutettavuuden muun muassa seuraavasti:

 • WordPress-sivustoistamme on tehty saavutettavuusarviointi toukokuussa 2019,
 • saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme ja sisäisiin käytäntöihimme,
 • verkkopalveluiden saavutettavuudesta on laadittu katsaus ja ohjeistus ylläpitäjille sekä
 • tarjoamme työntekijöillemme vastaisuudessa saavutettavuuteen liittyvää tukea ja koulutusta.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Sen mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita.

Tutka.pro Twitter