Tutka

Maksuttomat tunnukset Celian äänikirjapalveluun haetaan joko netin, kirjaston tai koulun kautta. Palveluun rekisteröimisen yhteydessä ei tarvitse esittää todistusta tai lausuntoa lukemisen vaikeudesta, vaan oma suullinen ilmoitus asiasta riittää. Tällainen käytäntö tuo kuitenkin mukanaan väärinkäytöksen mahdollisuuden.

”Kyllä ne tunnukset saa, jos rekisteröitymisen yhteydessä suoraan valehtelee esimerkiksi lukivaikeudesta. Palvelu perustuu luottamukseen ja toivomme, että kaikki kunnioittavat sitä”, toteaa Kati Mattsson, Celian palvelupäällikkö.

Mattssonin mukaan käytäntöön päädyttiin, koska loppujen lopuksi aika harvalla on mitään todistusta omasta vaikeudestaan. Celia ei halua aiheuttaa tilannetta, jossa esimerkiksi pahasti likinäköinen ikäihminen, joutuisi pelkästään rekisteröitymisen takia käymään lääkärissä hakemassa lausunnon.

 

Celia on Turun ammattikorkeakoulussa vielä tuntematon

39 000 rekisteröityneen yksityishenkilön lisäksi, on Celialla noin 3 000 yhteisöasiakasta. Niihin kuuluu muiden muassa kirjastoja, päiväkoteja sekä korkeakouluja. Turun ammattikorkeakoulu on ollut mukana toiminnassa jo muutamia vuosia.

Turun ammattikorkeakoulun kirjastojen yllätykseksi, palvelua on hyödynnetty vuosien saatossa melko vähän. Turun ammattikorkeakoulun kirjaston informaatikko Outi Yrttiranta arvelee syitä olevan parikin: ehkä Turun ammattikorkeakoulussa opiskelee vain vähän Celian käyttäjälinjausta vastaavia henkilöitä tai sitten Celian käyttöönoton jälkeen aloittaneet opiskelijat eivät tiedä sen olemassaolosta.

”Alun perin ajatus Celian yhteisöasiakkaaksi liittymiseen tuli opiskelijoiden tarpeesta ja siitä kokemuksesta, että tällaista palvelua meillä tarvitaan”, sanoo Yrttiranta.

 

Celian palautteissa jaetaan omakohtaisia kokemuksia

”Esimerkiksi opiskelijat ovat kertoneet, etteivät ilman Celian kirjoja olisi selvinneet opinnoista. Myös on kuultu sitä, miten meidän äänikirjat mahdollistivat ylioppilaaksi kirjoittamisen tai korkeakouluun pääsemisen”, Mattsson sanoo.

Kun rakentavaa palautetta tulee, se käsittelee usein verkkopalveluita ja esimerkiksi sitä, kuinka niissä olisi vielä parantamisen varaa. Myös sitä harmitellaan, jos juuri jotain yhtä tiettyä kirjaa ei löydy valikoimasta.

Tällä hetkellä Celian erikoiskirjastossa on lainattavissa yli 40 000 eri äänikirjaa.