Tutka

Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen johtavan professorin Juha Karhun mukaan Virttaanharjuun kohdistuvat geologiset vaikutukset rajoittuvat siihen, että harjuaineksen huokostilaan saattaa kehittyä uusia mineraaleja.

Imeytysaltaiden pohjaan on muodostunut orgaaninen pohjakerros, joka on havaittavissa paljaalla silmällä. Karhun mukaan kyseessä on normaali biologinen ilmiö, josta on suora hyöty veden puhdistukseen.

“Pohjakerros pilkkoo vedessä olevia orgaanisia haitta-aineita, kuten orgaanista liuennutta hiiltä, jolloin harjuun menevä vesi on puhdistunut paljolti jo pinnalla. Kyseessä on puhtaasti positiivinen ilmiö”, Karhu sanoo.

Hankkeen vastustajat vaikuttivat veden puhdistusvaatimuksiin

Pohjavesihanke on kohdannut vastarintaa koetoiminnan alkamisesta saakka, vuodesta 2010 lähtien. Lähialueiden ja niiden ulkopuolisetkin asukkaat ovat seuranneet hankkeen etenemistä tarkkaavaisesti ja aloitteellisesti.

Kun toimintaa suunniteltiin, hankkeen vastustajien ja Turun Seudun Veden (TSV) välinen kiista eteni aina korkeimpaan oikeusasteeseen saakka. TSV:n tarkoituksena oli suodattaa Kokemäenjoen vettä Huittisissa hiekkasuodattamalla. Oikeusprosessin jälkeen TSV määrättiin puhdistamaan vesi Huittisissa kemiallisesti.

“Sinällään aika hassu juttu, että korkein hallinto-oikeus ottaa kantaa ja muuttaa alemmissa oikeusasteissa käsiteltyä asiaa. Kemiallisen puhdistuksen vaatimus tuli mukaan todennäköisesti juuri näiden uhkakuvien seurauksena, joita hankkeen vastustajat esittivät julkisuudessa”, sanoo TSV:n toimitusjohtaja Aki Artimo.

Artimon mukaan vaatimuksesta oli lopulta hyötyä myös TSV:lle, sillä veden kemiallisella puhdistamisella pystytään takaamaan veden laadun tasaisuus ympäri vuoden.

“Emme joudu huoltamaan Virttaankankaan imeytysaltaita niin usein. Imeytysaltaidenkaan pohjahiekkaa ei tarvitse vaihtaa, vaan riittää, että sen rakenne ja pohja aurataan.”

Turun Seudun Veden pumput ovat tuottaneet Turkuun vettä jo lähes kuuden vuoden ajan.

Hankkeen jatkuvuus ja turvallisuus on taattu pitkäksi aikaa eteenpäin

Vesihanketta ei ole tarkoitus lopettaa vielä aikoihin ja vesilaitoksien käyttöikä lähentelee sataa vuotta. Mahdollisiin haittavaikutuksiin on Artimon mukaan varauduttu huolella ja tilannetta seurataan tarkasti.

“Meidänkin toiminta-aikanamme on tapahtunut jätevettä käsittelevissä laitoksissa ylivuotoja raakavesilähteessä Kokemäenjoessa. Jos meille tulee ilmoitus pienistäkin häiriötekijöistä, niin olemme pysäyttäneet vedenoton siksi aikaa, kunnes ongelma on korjattu. Laboratorionäytteissä ei ole huomattu mitään, mikä estäisi vedenottoa”, Artimo sanoo.

“On kaikkien etu, että haitta-aineet eivät kulkeudu kuluttajien hanoihin eivätkä Virttaankankaalle.”