Tutka

Opetusministeriö on jättänyt oppivelvollisuusiän nostamista koskevan lakiluonnoksen lausuntokierrokselle. Esitysluonnoksen mukaan oppivelvollisuusikä nostetaan nykyisestä 16 vuodesta 17 vuoteen. Tavoitteena on varmistaa jokaiselle opiskelupaikka toisen asteen koulutuksessa peruskoulun jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeri Krista Kiurun mukaan näin ehkäistään nuorten syrjäytymistä ja edistetään työllisyyttä tilanteessa, jossa toisen asteen koulutus on työmarkkinoille pääsyn perusedellytys. Tuhannet nuoret jäävät Kiurun mukaan joka vuosi tyhjän päälle peruskoulun jälkeen.

Turun ja Varsinais-Suomen alueella peruskoulun jälkeen tyhjän päälle putoavia nuoria ei juuri ole, eikä siihen tarvita oppivelvollisuusiän nostamista, sanoo rehtori Terhi Hotokka Turun ammatti-instituutista.

”Viime syksynä jäi vain kourallinen nuoria ilman paikkaa. Täällä oppilaiden sijoittuminen on hoidettu hyvin.”

Oikeus maksuttomaan opetukseen kasvaa ja tuo huomattavia lisäkustannuksia

Oppivelvollisuuden laajeneminen tarkoittaisi myös maksuttoman opetuksen laajenemista. Toisen asteen ensimmäisen vuoden opiskelun tulisi olla opiskelijalle maksutonta. Vaikka opetus- ja kulttuuriministeriön esityksen mukaan taloudelliset vaikutukset mahtuvat hallituksen sopimiin kustannusraameihin, tarkoittaisi muutos lukio- ja ammattiopetukselle suuria kustannuseriä.

”Joudumme kustantamaan oppikirjat ja työvälineet, jotka tähän mennessä opiskelijat ovat itse maksaneet”, Hotokka listaa.

Turun lukiokoulutuksen tuloasluejohtaja Esko Heikkonen on samoilla linjoilla.

Ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäneiden määrä on pitkään ollut ongelma; noin 8 prosenttia opiskelijoista keskeyttää koulutuksensa. Lukiolaisten vastaava luku on 1,5. Oppivelvollisuuden pidentyessä ongelma ei ainakaan helpottuisi.

”Halutuilla linjoilla keskeyttäneitä on luonnollisesti vähemmän, mutta ne myös täyttyvät ensisijaisista hakijoista nopeasti. Kun suositut linjat täyttyvät, paikkoja täytetään vähemmän suosituilta linjoilta. Näillä linjoilla opiskelijat jaksavat olla korkeintaan sen pakotetun vuoden”, povaa Hotakka.

Lukio-opetuksen keskeyttävien määrään ei oppivelvollisuusiän nostamisella luultavasti olisi vaikutusta, ennustaa Kerttulin lukion rehtori Tapio Laine.

“Lukio keskeytetään joka tapauksessa yleensä vasta aikaisintaan toisena vuotena, harvoin jo ensimmäisenä. Pakollisella vuodella tuskin on lukio-opetuksessa vaikutusta, toisin kuin ammatillisella puolella”, Laine toteaa.

[metaslider id=9408]

Esityksen kaavaillaan astuvan voimaan vuoden 2015 alussa.