Tutka

Kuinka ilmastonmuutosta vastaan pitäisi taistella? Kuinka arktisten alueiden oloja voisi kohentaa? Muun muassa näihin kysymyksiin haettiin vastauksia Islannissa 13.-15.10. järjestetyssä konferenssissa Arctic Circle Assembly:ssä. Yksi vastaus oli kiinnittää enemmän huomiota arktisilla alueilla asuvien ihmisten hyvin vointiin sekä koulutukseen.

Alaskassa toimiva Arctic Youth Ambassadors program pyrkii juuri tähän. Ryhmä koostuu valveutuneista, 16–20 vuotiaista nuorista, joidenka päämääränä on toimia viestinviejinä ulkopuolisen maailman ja arktisen alueen välillä: kertoa sekä ulkomaailmalle elämästä arktisella alueella, että lisätä arktisella alueella elävien ihmisten tietoisuutta omasta elinalueestaan. Radio Tutkan toimitus tavoitti konferenssista kaksi lähettilästä, Cade Teradan sekä Macy Rae Kenworthyn, jotka kertoivat ohjelman vaikutuksista itseensä sekä omaan yhteisöönsä.

In what ways can you fight against the climate change? How could you improve the state of arctic areas? These are the questions the Arctic Circle Assembly tries to find answers to. The annual conferece about climate change was held 13.-15.10.2017 in Iceland. One of the answers was to pay more attention to the well-being and education of the people living on the arctic areas.

The Arctic Youth Ambassadors program in Alaska is motivated to do just so. The program involves a group of young people age 16–20 who work as ambassadors between the outside world and the arctic: their goal is to increase awarness about the arctic both at home and abroad. Radio Tutka met with two ambassadors, Cade Terada and Macy Rae Kenworthy, who told what kind of influence the program has had on them and their communities.