Tutka

Joulunaika ja vuoden loppu tuovat tullessaan monenlaisia taloudellisia vaikeuksia opiskelijoille ja nuorille. Joululahjojen osto, perheen luokse matkustaminen, jäännösverot ja opintotukien palautukset ovat suuria rahareikiä opiskelijoiden kukkaroille.

[metaslider id=28930]

”Tällä hetkellä eletään aikaa, jossa yhteiskunta tavallaan kannustaa kuluttamaan ja elämään yli varojen. Aina voi lainata jostain. Useat osamaksut voivat hankaloittaa taloudenpitoa. Pienituloiset nuoret tekevät usein hankintoja osamaksuilla, kun ei ole varaa maksaa kerralla”, kertoo Nuorisosäätiön Mun talous -hankkeen projektikoordinaattori Essi Lindberg.

Ei vain pienituloisten ongelma

Yhteydenotot lisääntyvät alkuvuodesta selkeästi Takuusäätiön Kysy rahasta -chatissa ja Velkalinjan neuvonnassa. Silloin ihmiset alkavat selvittää joulun jälkeisiä rahaongelmiaan. Rahahuoliensa kanssa kamppailevissa näkyy kasvua kaikissa ikäluokissa.

”Jouluna ja loppuvuodesta velkaantuvat kaikki. Tietysti ne, joilla on vähemmän tuloja ja käytettävissä olevia varoja, velkaantuvat helpoimmin. Velkaantuminen ei kuitenkaan kohdistu mitenkään selkeästi tiettyihin ihmisryhmiin tai väestönosiin, vaan on tasainen ongelma”, toteaa Juha Pantzar, Takuusäätiön toiminnanjohtaja.

“Usein asia on niin, että he, joilla on isommat tulot, painivat myös suurempien velkojen kanssa. Suuriin tuloihin ja näyttävään jouluun tottuneet saattavat myös juhlia joulunsa velaksi.”

[pullquote align=”right”]”Tosiasia on se, että jos et kykene säästämään, et kykene maksamaan velkojasikaan.”
– Juha Pantzar[/pullquote]

Eroon velkakierteestä

Veloista selviää suunnitelmallisuudella ja ottamalla järjen käteen, ohjeistavat Pantzar ja Lindberg.

”Monelle tulee järkytyksenä, että velkaantumisesta selviydytään samalla logiikalla kuin säästämisestäkin. Tosiasia on se, että jos et kykene säästämään, et kykene maksamaan velkojasikaan. Se on ihan sama, kulutatko etukäteen vai jälkikäteen”, selittää Pantzar.

Velkaantumisesta selviää yleensä laittamalla asiat tärkeysjärjestykseen ja suunnittelemalla etukäteen. Apua taloudellisiin vaikeuksiin kannattaa hakea ajoissa.

[toggle title=”Asumislisän lakkauttaminen lisää rahavaikeuksia” state=”closed”]

Nuorille aiheuttavat rahahuolia muun muassa pienituloisuus, pätkätyöt, tukien varassa eläminen ja tulojen epäsäännöllisyys. Toisaalta yksi tekijä on myös taitamattomuus, koska kaikki itsenäisessä elämässä ja taloudessa tapahtuu ensimmäistä kertaa.

“Jos kotona ei ole tarjoutunut tilaisuutta harjoitella omaa taloudenpitoa, huolet ja ongelmat ovat todennäköisiä. Myös avun hakeminen on usein vaikeaa, jos ei ole tottunut puhumaan raha-asioista”, kertoo Nuorisosäätiön Mun talous -hankkeen projektikoordinaattori Essi Lindberg.

Lisähuolia aiheuttaa hallituksen tuore päätös opiskelijoiden asumislisän lakkauttamisesta. Opiskelijat siirretään ensi elokuusta lähtien yleisen asumistuen piiriin. Päätöksestä kärsivät eniten pariskunnat, joissa puoliso on työelämässä, koska koko perheen tulot vaikuttavat yleisen asumistuen määrään. 30 000 korkeakouluopiskelijaa menettää asumistuen elokuussa. Heille menetys on noin 110 euroa kuukaudessa.

Opiskelijoiden asumislisää sai viime vuoden lopussa noin 151 728 henkilöä. Sen taso oli 26,90–201,60 euroa kuussa. Kokonaisuudessaan 50 000 suomalaista putoaa kokonaan asumistuen ulkopuolelle.

”Pidän sitä täysin mahdollisena, jopa todennäköisenä, että muutos tulee lisäämään nuorten taloudellisia vaikeuksia”, toteaa Takuusäätiön toiminnanjohtaja Juha Pantzar.

Essi Lindberg löytää muutoksesta myös hyviä puolia.

”Etenkin yksin asuvat, jo korkeaa vuokraa maksavat hyötyvät. Pariskunnat tosiaan häviävät, mutta heille toki muutoinkin asuminen on yleensä yksin asuvaa halvempaa. Opintotuen heiketessä voi olla riski toimeentulon kannalta, mikäli ei osata sopeuttaa kulutusta muuttuvien tulojen mukaiseksi.”
[/toggle]