Tutka

Noin 12,5 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä syntyy maataloudesta, jossa lihantuotanto on suurin syypää. Eläinoikeuspuolueen (EOP) ensisijainen toimi lihankulutuksen vähentämiseen olisi maataloustukien poistaminen eläinperäiseltä tuotannolta sekä suuntaaminen täysmääräisesti kasvituotantoon.

”Eläinperäiselle maataloudelle menevä tuki on haitallinen, ja se pitää asteittain lakkauttaa. EU:ssa tuki halutaan säilyttää, koska on alun perin sovittu, että tuotetaan tietty määrä lihaa tai maitoa”, EOP:n puheenjohtaja Santeri Pienimäki avaa ajatusta.

Piraattipuolueen (PP) puheenjohtaja Petrus Pennanen ratkaisisi ongelmaa asennemuutoksen kautta, mutta poistaisi niin ikään maataloustuet lihantuottajilta. PP:n kannan mukaan yritystukien karsiminen olisi hyvä keino.

”Muutos tapahtuu, kun ihmisille kerrotaan selkeästi lihansyönnin päästöistä. Lihantuotantoa ei tarvitse tukea. Suomessa on hyvä olla tietty omavaraisuus, johon lihaa ei tarvita”, Pennanen toteaa henkilökohtaisena mielipiteenä.

Lisäksi EOP ehdottaa eri arvonlisäverokantaa kasvi- ja eläinperäisille tuotteille, jolloin kasvituotteille arvonlisävero olisi pienempi ja eläinkunnan tuotteille suurempi. Arvonlisäveron laskemisen ongelmana on se, että lopulta kauppias päättää hinnan eikä hinnan laskusta ole varmuutta. Toisena vaihtoehtona on haittavero eläinperäisille tuotteille. PP vilauttaa asian tiimoilla yleistä päästöveroa.

”Arvonlisäverokannan nosto on tasavero, joka tuntuu tietysti eniten köyhien lompakossa. Se on vaarallinen siinä mielessä, mutta haittaveron avulla pystymme selkeästi ohjaamaan kulutuskäyttäytymistä”, Pienimäki pohtii.

”Lähtökohtaisesti päästövero on hyvä idea, mutta silloin jotain muita veroja pitää poistaa. On hyvä, että verotuksen painotusta siirretään päästöihin”, Pennanen linjaa.

Lihankulutuksen vähentämisen kääntöpuolena on lihantuottajien aseman heikentyminen. Heitä puolueet eivät olisi jättämässä yksin.

”Pitää investoida siihen, että tilalliset vaihtavat tuotantotapaansa tai ammattiansa. Tukipolitiikka Suomessa ja EU:ssa vaatii omaa investointia koko ajan, ja tilallisilla on pankkilainoja. Näiden lakkauttamista tai anteeksiantamistakin jopa pitää pystyä tukemaan,” Pienimäki painottaa.

Videolla Eläinoikeuspuolueen puheenjohtaja Santeri Pienimäki kertoo kolme suurinta ilmastotekoaan.

Ydinjätteen säilytys yhtä vaarallista kuin banaanin syöminen?

Energiakysymyksissä EOP:n ja PP:n ehdotukset ovat samansuuntaisia. PP:n mallissa ydinvoima olisi pääenergiamuotona, jota tukisivat tuuli- ja aurinkovoima sekä vähäpäästöiset biopolttoaineet.

”Ratkaisuna ovat sarjatuotetut pienreaktorit, joista olen tehnyt valtuustoaloitteen, joka levisi neljään kaupunkiin. Ne ovat järkevin tapa sähkön ja kaukolämmön tuotantoon”, Pennanen avaa ydinfysiikan tohtorin tietotaidolla.

EOP painottuisi enemmän uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuuli-, aurinko- ja vesivoimaan, mutta ei rakentaisi lisää ydinvoimaa nykytekniikalla. Pennasen mainitsemia sarjatuotettuja reaktoreita Pienimäki voisi harkita. Puolueella ei ole virallista kantaa ydinvoimasta.

”Ydinvoimaa on turha ajaa alas niin kauan, kun meillä ei ole korvaavaa energiamuotoa. Jos meillä olisi pieniä reaktorimalleja, jotka olisivat sijoitettavissa paremmin ja huomattavasti halvempia rakentaa, voisimme harkita asiaa”, Pienimäki perustelee.

Ydinjätteen loppusijoitukseen liitetään aina riskejä, mutta ydinfysiikan tohtori Pennanen ei ymmärrä huolia.

”Pahin skenaario on, että ydinjätekanisterissa on reikä tehtaalla, josta säteily voi päästä tuhannen vuoden päästä maanpinnalle, ja sen säteilyn voimakkuus vastaisi kahta syötyä banaania. Jos hyppää ydinjätealtaaseen, ja sukeltaa todella syvälle pohjaan, niin sitten voi tapahtua jotain”, Pennanen tuhahtaa.

Suurien energiaratkaisujen rinnalla EOP karsisi teollisuuden energiatuen.

”Tuki on satoja miljoonia euroja vuodessa. Summa ei ole niin oleellinen vaan, että se kannustaa olemaan etsimättä tehokkaampia energiankäyttömuotoja”, Pienimäki selventää.

Päästöttömän liikenteen eteen puolueet haluavat pitkäjänteistä työtä

Molemmat puolueet haluavat päästöttömän liikenteen pitkällä aikavälillä. Pennanen muistuttaa muistakin polttoaineista, joita voidaan tuottaa sähköllä. Tähän lukeutuu esimerkiksi vety. EOP seuraisi kehityksessä naapurimaan jalanjälkiä.

”Norjan mallissa tuetaan yksityisautoilun siirtämistä sähkökäyttöiseen autoiluun. Se on tehokas keino vähentää yksityisautoilun päästöjä. Tämä ei ole nopea keino, mutta sitten kun autokanta uusiutuu niin se auttaa”, Pienimäki ehdottaa.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole vielä sähköautoille tarvittavaa infrastruktuuria eli latauspaikkoja on liian vähän, mikäli sähköautot lisääntyvät.

”En ole sanomassa, että tähän mennessä kaikki siirtyvät sähköön, koska meillä ei ole teknologiaa siihen”, Pennanen muistuttaa.

”Autoyhtiöt tekevät omia latausverkostojaan, mutta silti yhteiskunnan tuki on tärkeää. Esimerkiksi Norjassa sähköautoilu onnistuu etelästä pohjoiseen”, Pienimäki kehaisee.

Lentoliikenteessä EOP tarttuisi lentämisen sekä kerosiinin verottamiseen, kun taas PP ehdottaa vaihtoehtoisia polttoaineita.

”Lentoverolla olisi enemmän symbolinen vaikutus. Antaisimme signaalin, että lentäminen ei ole ympäristön kannalta hyvä asia. Lisäksi EU:n tasolla pitäisi poistaa kerosiinin verovapaus sekä EU:n sisäisten kansainvälisten lentojen arvonlisäverovapaus, mikä tekisi lentämisestä kalliimpaa”, Pienimäki ehdottaa.

”Lentokoneissa sähköllä tuotetut polttoaineet olisivat vaihtoehto, joka vie jo pitkälle”, Pennanen kommentoi.

Videolla Piraattipuolueen puheenjohtaja Petrus Pennanen kertoo kolme suurinta ilmastotekoaan.

Metsänhoidossa puolueet haluavat edetä monimuotoisuus edellä

Kummankaan puolueen mielestä avohakkuita ei tulisi tehdä luonnon monimuotoisuuden sekä hiilinielujen vuoksi. EOP haluaa lisäksi irti matalan jalostusasteen tuotteista, kuten sellusta.

”Emme voi kieltää avohakkuita yksityismetsistä, mutta valtion mailla pitäisi tehdä kielto. Suomen metsät ovat selkeä hiilinielu kansainvälisesti ajateltuna, jolloin hakkuita pitää vähentää ja pyrkiä korkeamman jalostusasteen tuotteisiin”, jatkuvan kasvatuksen menetelmään pyrkivän EOP:n puheenjohtaja toteaa.

”Avohakkuita pitää välttää eikä mennä sellaiseen puupuistomalliin, jossa laitetaan vain yhtä lajia metsä täyteen. 83 prosenttia maatalouden maasta on lihantuotannon käytössä. Ihmiskunnan voisi ravita murto-osalla pinta-alasta, mitä nykyisin käytetään ja loput voisi metsittää”, Pennanen avaa näkökulman maatalouteen.

Yksi suuri ongelma on kuitenkin ihmisten kulutuskäyttäytyminen, joka kasvoi Suomessa noin prosentin tammi-syyskuussa 2018 verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017. Ovatko EOP ja PP valmiita vähentämään kulutusta, ja mahdollisesti luopumaan elintasosta?

”Pitää varoa, ettei ilmastohössötyksen nimissä vain lisätä kulutusta. Pääpaino ei ole ihmisten kulutuskäyttäytymisessä. Isot päätökset ja päästöt tekevät poliitikot päätöksillään”, Pennanen naulaa.

”Haluamme pyrkiä pois jatkuvan talouskasvun ajatusmallista. Teknologiaratkaisut auttavat ylläpitämään elintasoa vähäpäästöisemmällä sekä -kulutuksellisemmalla tuotannolla. Jossain vaiheessa pitää miettiä onko tämä tarpeeksi, ja harkita elintason laskua”, Pienimäki lopettaa.

Pienpuolueiden ilmastonmuutos -juttusarjassa esitellään pienpuolueiden ehdotuksia ilmastonmuutoksen torjumiseen. Seuraavassa osassa, joka julkaistaan tiistaina 5. helmikuuta, vuorossa ovat Liberaalipuolue sekä Suomen Kommunistinen Työväenpuolue.

Pääkuva: Iira Lahti