Tutka

Suurten haasteiden kanssa painivissa valtioissa EU-kriittisyys on keskimääräistä suurempaa. Vaikka osa suomalaisista näkee unionissa ongelmia, on kokonaiskuva positiivinen.