Tutka

Turun hoitopiirissä on tällä hetkellä levityksessä iholle kiinnitettävä sensori FreeStyle Libre, jonka avulla diabeetikko voi tarkistaa kudossokerin lukulaitetta heilauttamalla. Sensori painetaan ihoon, jolloin pieni neula lävistää ihon ja lukee glukoosiarvon kudosnesteestä. Lukulaite näyttää reaaliaikaisesti  muutoksen.

Lounais-Suomen diabetesyhdistyksen vastuuhoitaja Mirja Kulon mukaan parantuneet hoitotulokset ovat peruste, jonka pitäisi herättää päättäjät laitteen pitkäaikaisista hyödyistä niin potilaille kuin kaupungille.

Vaikka laitteiden käyttöönotto on kallista, säästää se pitkällä tähtäimellä. Tavallinen liuska -ja neulahoito maksaa noin 800 euroa potilasta kohti, kun Libre kustantaa 1200 euroa potilaalta. Kulon mukaan kuluja voi pohtia vertaamalla, kuinka monta Libre-laitetta saa yhden varpaan amputoinnin hinnalla.

Koeajalla valtava merkitys

Libren myöntämiselle on korkeat kriteerit, jotka ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin määrittelemät. Tällaisia ovat esimerkiksi raskaus tai vaikeahoitoinen diabetes. Jos kriteerit täyttyvät, potilas saa laitteen käyttöönsä kuudeksi kuukaudeksi. Mikäli hoitotasapaino ja -motivaatio paranevat laitteen myötä, myönnetään koeajalle jatkoa.

Suomen mittakaavassa Turku on edelläkävijä Libre-laitteiden jakelussa. Aiemmin laitteita on myönnetty potilaille ainakin Vaasassa ja Kokkolassa. Pääkaupunkiseutu on kuitenkin huomattavasti tiukempi linjaukseltaan.

“Pääkaupunkiseudulla käyttöönotto laahaa. Koeaika on vain kaksi viikkoa, joka on aivan liian vähän sairauden hoitoon vaikuttavien muutosten havaitsemiseen”, Kulo pohtii.

Potilailla ei valitettavaa

Uudesta laitteesta annettu palaute on ollut yksinomaan positiivista. Kulo kertoo, ettei kukaan hänen potilaistaan ole joutunut lopettamaan käyttöä ja 99 prosentilla hoitotasapaino on parantunut huomattavasti. Laitteen hyödyistä kertoo myös, että potilaiden pitkäaikaissokerin (HbA1c) keskiarvo on pudonnut useita yksiköitä.

1.tyypin diabeetikko Aino Sahlberg sai keväällä kokeiluun Libren. Hän kokee, että laitteen myötä hoidon pitkäaikaistaso on parantunut.

“Laite on helpottava tekijä päivittäisessä hoidossa. Kun laitteeseen tottuu, olisi vaikea palata vanhaan hoitomuotoon”, Sahlberg selventää.

Tulevaisuus näyttää lupaavalta. Ainakin kolme eri mittarivalmistajaa kehittää mobiililaitteille sopivaa järjestelmää verensokerin tarkkailuun. Tämä hyödyttää erityisesti insuliinipumpun käyttäjiä. Mitä pidemmälle kehitys menee, sitä ajankohtaisempaa on esimerkiksi keinohaiman siirto tai parannuskeinon löytyminen.

“On ollut hienoa huomata potilaiden hoitomotivaation nousua. Ennen tasapainon huolehtiminen oli lääkärin vastuulla, mutta uusien laitteiden myötä diabeetikot ovat ottaneet enemmän vastuuta hoidostaan”, Kulo täsmentää.