Tutka

Turun ammattikorkeakoulun koordinoima hanke Lukemattomat mahdollisuudet, pyrkii poistamaan aikuisten lukemattomuuteen liittyvää tabua ja olemaan ensimmäinen taho, joka auttaa aikuista kehittämään huonoa lukutaitoaan.

Hankkeen projektipäällikkö Ritva Hyttinen kertoo, ettei asiasta ole varsinaista tutkimusta, mutta viestinnän opettajat ovat tuoneet korkeakoulusta viestiä, että opiskelijoiden lukutaito on heikentynyt: ”Hyvin ja loistavasti lukevien ja kirjoittavien määrä on supistunut ja heikompien määrä on kasvanut.”

Heikko lukutaito vaikuttaa lukemisen ymmärtämiseen

Ritva Hyttinen
Kuva: Hyttisen arkistot

Hyttinen kertoo, että yhä enemmän tarvitaan kielellistä ohjausta. Opiskelijat tarvitsevat tukea kieliopillisissa asioissa eivätkä kaikki siihen liittyvät termit ole hallussa. Pitkän ja monimutkaisen tekstin analysoiminen voi olla haasteellista. Opettajien vaikutelma on, että yhä useammalle kirjoittamisen aloittaminen on vaikeaa ja lopputulokset ovat lyhyitä ja epäselviä.

Hyttisen mukaan lukutaito liittyy kaikkiin taitoihin, eikä sitä voi käsitellä yksittäisenä asiana. Esimerkiksi matemaattisiin aineisiin kuuluu paljon lukemista. Vaikka osaisi esimerkiksi laskea hyvin, voi heikko lukutaito vaikeuttaa tehtävänannon ymmärtämistä ja vaikuttaa sitä kautta matemaattisiin taitoihin.

Myös työelämä vaatii hyvää lukutaitoa. Hyttisen mukaan vastassa voi olla monia haasteita, jos ei kykene opettelemaan uusia asioita. Varsinkin digitaalisuus vaatii työntekijältä itsenäistä perehtymistä asioihin.

Opiskelun vaikeuksia ei osata yhdistää heikkoon lukutaitoon

”Olemme kriittisessä kohdassa, meillä ei ole mitään välinettä millä me tunnistaisimme tämän”, Hyttinen sanoo ja tarkentaa, että heikkoa lukutaitoa ei selvitellä yleisesti opiskelijoilta. Opettajat saattavat kehottaa esimerkiksi opiskelijaa vaan laskemaan enemmän laskuja, vaikka hän tarvitsisi tukea lukutaidon kehittämiseen. Opiskelija ei välttämättä itsekään tiedosta ongelmaansa, eikä siksi osaa pyytää oikeanlaista apua.

Aikuinenkin voi kehittää lukutaitoaan

Hyttisen mukaan heikko lukutaito on herkkä asia ja sitä ei ole helppoa tunnistaa itsessään. Siksi on erityisen tärkeää havahtua asiaan ensin itse. Sen jälkeen siihen on helppo tarttua ja hakea apua.

Apua lukemiseen on mahdollista saada esimerkiksi Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeen tapahtumista. Hyttinen kertoo, että saatavilla on myös digitaalisia oppimismateriaaleja ja selkokielistä aineistoa. Jos tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa, voi kokeilla kuunnella äänikirjaa tai lukea e-kirjaa. Hyttinen sanoo, että lukutaitoa pystyy kehittämään ihan siinä missä mitä tahansa muutakin taitoa. Se vaatii vain itseltään viitseliäisyyttä.

Hyttinen kannustaisi koko korkeakouluyhteisöä havahtumaan heikon lukutaidon ilmiöön ja miettimään mitä pystyttäisiin tekemään, jotta opiskelijat saisivat tarvitsemansa tuen.

Lähteet:

Lukemattomat mahdollisuudet

10 faktaa lukemisesta 2017