Tutka

Hirvieläinkannat ja sen mukana myös hirvieläinkolarit ovat koko Suomessa kasvussa. Varsinais-Suomen alueella yleisin kolariin joutuva laji on metsäkauris, johon on törmätty jo 168 kertaa kuluneen vuoden aikana. Valkohäntäpeura on ollut kolariin osallisena 41 kertaa ja hirvi yhdeksän kertaa. Varsinais-Suomen riistakeskuksen vs. riistapäällikkö Jörgen Hermansson kertoo juurikin hirvieläinkannan kasvun olevan suurin syy kolarimääriin.

”Viime vuoteen verrattuna siinä on noin 10-20 prosentin nousu, joka johtuu juuri hirvieläinkannan noususta tällä seudulla.”

Kokemukset hirvinauhasta positiivisia

Varsinais-Suomen alueelle on muutaman viime vuoden aikana vedetty Hermanssonin mukaan noin 50-100 kilometriä hirvinauhaa, jonka on tarkoitus estää tai ainakin ohjailla eläinten tienylitystä sellaisille paikoille, jossa näkyvyys on parempi kuin tiheässä metsikössä. Vaikka kokonaiskolarimäärä on ollut kasvussa, on luultavaa, että ilman hirvinauhaa kolarimäärien nousu olisi vielä jyrkempää.

”Vaikka mitään tarkempaa tutkimusta nauhan vaikutuksista ei ole tehty, niin olemme kokeneet, että sillä on merkittävä vaikutus kolarimääriin.”

”Autoilijat hiljentävät nauhaa nähdessään ja ovat valppaampina tiedostaessaan hirvieläinten liikkumisen alueella. Lisäksi nauha ohjailee myös eläimiä avarammille tienylityspaikoille.”

Riistakeskus jakaa nauhaa riistanhoitoyhdistyksille ja metsästysseuroille tarvittaessa. Nauhat kestävät yleensä keskimäärin kaksi vuotta, jonka jälkeen ne on tarvittaessa uusittava. Yhdistykset hoitavat nauhojen kunnossapidon, joten nauha on halpa tapa vaikuttaa kolarimääriin. Hermansson toteaa, että nauhojen käyttöä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin.

”Kysyntä on kovassa kasvussa, joten tulevaisuudessa pitää miettiä, jaammeko nauhaa ilmaiseksi vai olemmeko tukemassa sitten jollain osalla kuluja.”

Kolarimäärien laskuun vain yksi varma keino

Hermanssonin mukaan on erityisen hyvä asia, että juuri yhdistykset huolehtivat nauhojen paikoista, sillä esimerkiksi loukkaantuneiden eläinten lopettaminen on paikallisten metsästysseurojen vastuulla. Parhaiten nauha löytää siis oikean paikkansa, kun paikalliset metsästäjät sen vetävät, sillä heillä on tiedossa yleisimmät paikat, joissa kolareita sattuu.

Huolimatta positiivisista kokemuksista nauhan suhteen, hirvieläinkolareiden varmaan kitkentään Hermansson sanoo olevan ainoastaan yhden keinon.

”Hirvieläinkanta on kasvanut jo sen verran kauan, että se on saatava ainakin pysähtymään ja mieluusti myös laskusuuntaan”, hän päättää.