Tutka

[metaslider id=7950]

Yksi huostaanotettu lapsi maksaa noin 100 000 euroa vuodessa. Jos lapsi sijoitetaan sijaisperheeseen, summaksi tulee noin 25 000 euroa. Huostaanotot tulevat kalliiksi kunnille.

“Moni kunta on sitä mieltä, että kustannuskatto on tullut esiin. Nyt mietitään, miten huostaanottoja voisi välttää, yritetään keskittyä enemmän siihen varhaiseen ja ehkäisevään työhön”, Lastensuojelun keskusliiton toiminnanjohtaja Seppo Sauro kertoo.

Sauron mukaan kasvaneet lastensuojelun luvut osoittavat, että lastensuojelutekoja tehdään silloin, kun niitä on tarpeen tehdä. Kuitenkin raha saattaa viivästyttää päätöksiä.

“Tottakai raha aina vaikuttaa kaikkeen, kyllä se siellä taustalla on. Varsinkin silloin, nähdäänkö asia kuinka akuuttina ja kiireellisenä. Taloudellinen tilanne saattaa vaikuttaa siihen ryhdytäänkö toimiin heti vai ensi viikolla.”

Paperishow hidastaa

Myös jatkuva paperisota hidastaa lastensuojelua. Mahdolliset muutokset ja päätökset vaikuttavat huostaanoton hitauteen. Sosiaalityöntekijän työajasta saattaakin kulua suurempi aika papereiden kirjoitteluun kuin asiakkaiden auttamiseen.

“Ylipäätään kehitys on mennyt siihen suuntaan, että kaikki pitää olla mustaa valkoisella. Päätöksenteko juridisoituu, mutta myös asiakkaan oikeusturva lisääntyy, joten se ei ole pelkästään negatiivinen asia”, Sauro pohtii.

Lastensuojelun asiakastyöntekijät toistavat Sauron näkemyksen:

“Saattaa joutua kirjoittamaan toista sivua perusteluja saadakseen asiakkaalle matkarahat 60 euroa”, sosiaalityöntekijän kommentti Lastensuojelun keskusliiton raportista Olisiko jo tekojen aika?

Myös Turun ehkäisevän terveydenhuollon johtaja Pirjo-Riitta Liuksila myöntää ongelman:

“Kun laki edellyttää tiettyjä perusteluja ja asioista voidaan valittaa, siitä muodostuu aika suuri paperishow.”

Lastensuojeluun kaivataan lisää työntekijöitä

“Lastensuojelutyöntekijät ovat toivoneet, että lakiin tulisi jonkinlainen normi siitä, miten monta perhettä voi olla työntekijää kohti. Työntekijän pitää myös jaksaa paneutua siihen juttuun ja elää sen mukana, se on tärkeä tekijä, eikä se saisi olla pelkästään leipätyö”, Seppo Sauro kertoo.

Huostaanottojen määrä on lähes tuplaantunut 20 vuodessa, selviää Lapsiasiavaltuutetun tuoreesta raportista. Vuonna 1990 huostaanotettuja lapsia oli noin 6 500 ja vuonna 2012 sama luku oli 10 700.