Tutka

Päihdekeskustelusta tuli ilmi, että anonyymit matalan kynnyksen kanavat ovat nuorille mielekäs tapa kysyä kysymyksiä. Jodel-keskustelu sai paljon positiivista palautetta ja toiveita samantyyppisten keskustelujen jatkolle.

Turun kaupungin turvallisuus- ja riskienhallintayksikössä projektipäällikkönä toimiva Jani Voutilainen kertoi kyselyn olevan ensimmäinen kyseisen projektin sisällä.

Jodel tavoitti enemmän ihmisiä, kuin mitä Turun kaupungin oma viestintä tavoittaa esimerkiksi tiedotteissaan

Jani Voutilainen, projektipäällikkö

Voutilaisen mielestä anonyymi keskustelumuoto tuntui toimivan tässä aiheessa. 

Jodel-viestiketju täyttyi kysymyksistä, joihin eri ammattilaiset vastasivat. Paikalla oli työntekijöitä esimerkiksi ehkäisevästä päihdepalvelusta, mielenterveysyksiköstä ja Lounais-Suomen poliisin kenttävalvonnasta.

Kysymyksiä tuli paljon liittyen huumeiden myyntiin ja lainsäädäntöön sekä myös konkreettisia kysymyksiä, kuten ’’Onko nuorille olemassa matalan kynnyksen kanava, jossa keskustella tällaisista aiheista, ja tavoittaako se nuoret?’’

Jodel-keskustelu sai paljon positiivista palautetta ja toiveita samantyyppisten keskustelujen jatkolle.

Nykyään nuorten päihdevalistus pyrkii olemaan ennaltaehkäisevää

Päihdevalistuksen pääpaino on suojaavien tekijöiden, kuten itsetunnon ja sosiaalisten taitojen tukemisessa.

”Enemmän sitä, että nuori itse oivaltaa tekojensa seuraukset eikä tietyllä tavalla lähdetä kuumottelemaan, mitä kaikkea voikaan käydä.” Voutilainen toteaa

Jodel on aikaisemminkin lähtenyt samantyyppisiin viranomaisyhteistyössä tehtyihin projekteihin mukaan.

Sosiaalisessa mediassa tehtäviä päihdekasvatuksia on ollut käytössä jo eri kaupungeissa. Voutilainen on sitä mieltä, että muutoksen myötä aletaan pikkuhiljaa ymmärtämään sosiaalisen median alustaa viestinnän keinona. Hänen mielestään on hienoa nähdä miten uusien työntekijöiden ideoiden kautta tämänkaltaisia projekteja lähdetään toteuttamaan.

Kysely sai paljon positiivista palautetta, ja keskustelussa toivottiinkin että se saisi jatkoa. Voutilaisen mukaan kyselyn tulokset ovat vielä arvioitavana, mutta on jo nyt selvää, että avoin keskustelukulttuuri ja mahdollisuus päästä kysymään asioista ylemmältä taholta ovat toimiva tapa päihdevalistuksessa.

Turun kaupunki järjesti anonyymisovelluksessa Jodelissa päihdeaiheisen kyselytunnin, johon saatiin mukaan yli 5000 osallistujaa.

Korjaus: Turun kaupunki järjesti anonyymisovelluksessa Jodelissa päihdeaiheisen kyselytunnin, johon saatiin mukaan yli 2000 osallistujaa. 22.10.2021 10.50