Tutka

Afganistanissa naisten asema on heikko. Tästä huolimatta he kouluttautuvat rohkeasti muun muassa toimittajiksi. Tässä heitä auttaa suomalainen koulutushanke Learning Together.

[metaslider id=28345]

Afganistanissa naiselle ei ole itsestäänselvyys ryhtyä toimittajaksi.

”Naistoimittajia Afganistanissa uhkaillaan ja häiritään hyvin yleisesti. Toimittajaksi alkaakseen afgaaninaisella täytyy olla koulutusmyönteinen perhe, varsinkin isä, ja myöhemmin myös aviomies”, koulutushankkeen koordinaattori Eeva Koskinen selittää.

”70 prosenttia naistoimittajista saa uhkauksia, 69 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää ja palkkakin on miehiä pienempi”, Koskinen lisää.

Samaa kertoo myös freelancetoimittaja, dokumentaristi Kirsi Mattila. Hän on ollut hankkeessa mukana kouluttajana lukuisia kertoja.

”Toimittajanaiset ovat keskimääräistä koulutetumpia ja Afganistanin oloissa etuoikeutettuja. Moni heistä on joutunut taistelemaan kotonaan saadakseen luvan kouluttautua ja käydä töissä. Kaikilla heistä on isänsä tai muun lähimmän miespuolisen sukulaisen suostumus tekemisilleen.”

Kaikesta tästä huolimatta toimittajan ammatti kiinnostaa naisia ja Afganistanissa journalismin opiskelijoista puolet on nykyään naisia.

Naisten aseman inhimillistäminen

Aivan ensimmäisellä koulutushankekaudella vuonna 2009 tavoitteena oli järjestää naistoimittajille konkreettista ja käytännönläheistä ammatillista jatkokoulutusta heidän toivomistaan aiheista.

Vuosien varrella on käsitelty muun muassa hyvän jutun tekemistä, uutisia, eri juttutyyppejä, haastattelutekniikoita, kuvajournalismia, videojournalismia, median roolia uudessa demokratiassa ja journalistin vastuuta.

Nyt menossa on jo kolmas hankekausi. Sen tavoitteena ovat journalismin opinnot ja Naistoimittajat ry:n yhteistyökumppanin Afghan Women Journalist Unionin toimintakyvyn vahvistaminen.

Koordinaattori Eeva Koskisen mukaan hanke tarjoaa afganistanilaisille naistoimittajille mahdollisuuden syventää ammatillista osaamistaan ja sitä kautta vahvistaa ammatti-identiteettiään heidän toimiessaan monien uhkien keskellä.

Kaksi kertaa Afganistanissa kouluttajana ollut toimittaja Hia Sjöblom asettaa toisenlaisiakin tavoitteita.

”Tavoitteena on saada naisten ääni kuuluviin mediassa ja ylipäätään inhimillistää naisten asemaa”.

Yhtenä syynä Afganistaniin lähtöönsä Sjöblom sanookin:

”Olen aina halunnut tehdä jotakin konkreettista viedäkseni maailmaa ja naisten asemaa parempaan suuntaan.”

Tuloksia saavutetaan mutta hitaasti

Muutosten saavuttaminen on kuitenkin hidasta. Kirsi Mattila pitää yhtenä konkreettisena edistysaskeleena kurssilaisten omia kursseja, joita afganistanilaiset naistoimittajat vetävät koulutushankkeen tukemana itse.

”Koulutus on pitkäjänteistä toimintaa, jonka tuloksia on vaikea mitata nopeasti”, koordinaattori Koskinen kertoo. Hänen mukaansa on tärkeää oppia hakemaan jatkuvasti lisää tietoa ja syventämään omaa osaamistaan.

”Ammatillisen itseluottamuksen kasvu auttaa naisia työnhaussa ja uralla etenemisessä patriarkaalisessa yhteiskunnassa.”

 

[note color=”#d3d3d3″]Learning Together

  • Afganistanissa toimii Learning Together- koulutushanke, joka järjestää koulutusta paikallisille naistoimittajille.
  • Hankkeen takana on Naistoimittajat ry ja se on ollut toiminnassa vuodesta 2009 saakka.
  • Huolimatta Afganistanin koko ajan vaikeutuvasta turvallisuustilanteesta, koulutushanke jatkuu ainakin vuoden 2017 loppuun.

[/note]

Afganistan-hanke