Tutka

[metaslider id=12885]

Alkoholipolitiikalla on pyritty vaikuttamaan nuorten mielipiteisiin. Tilastot osoittavat, että siinä on tietyllä tavalla onnistuttu, sillä nuorten juominen on vähentynyt. Alkoholin negatiivinen kuva on toisaalta vaikuttanut suvaitsevampaan suhtautumiseen kannabista kohtaan.

“Suunta on ollut se, että kannabis nähdään vähemmän haitallisena aineena alkoholiin verrattuna. Tähän voidaan nähdä osasyynä nykyinen alkoholipolitiikka. Alkoholista varoitellaan koko ajan, kun taas kannabis näyttäytyy positiivisemmassa valossa televisio-ohjelmissa sekä keskustelu aineen ympärillä on suvaitsevampaa”, kertoo Tampereen yliopiston tutkija Tanja Hirschovits-Gerz.

Kannabis näyttäytyy nuorille myös terveellisempänä vaihtoehtona. Hirschovits-Gerzin mukaan varsinkin sosiaalisessa mediassa nostetaan usein esiin, kuinka kannabis on terveellisempää kuin alkoholi.

”Tietyillä mittareilla sen voi nähdä ns. terveellisempänä vaihtoehtona, vaikka molemmilla on huonot puolensa. Tieteellisistä tuloksista halutaan poimia kannabis-sivustoille nimenomaan sitä faktaa missä tietyillä kriteereillä kannabis ei olisi niin vaarallinen vaihtoehto.”

Nuoret eivät pidä kannabista edes huumeena.

”Mielipiteet kannabista kohtaan ovat todella myönteisiä, eikä sitä pidetä minkäänlaisena huumeena”, kertoo nuorten parissa päivittäin työskentelevä Turun kaupungin nuorisotyöntekijä Raisa Helmiö.

”Kannabis on nuorten mielestä terveellisempää. Moni kaveripiirissä on sanonut, että ”budi” ei ole mikään huume, ja että sen pitäisi olla laillinen päihde siinä missä alkoholikin”, kommentoi lukiossa opiskeleva, hiljattain 18 vuotta täyttänyt Ville Nieminen.

Alkoholinkäyttö vähentynyt ja huumekokeilut lisääntyneet

Nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt THL:n (Terveys ja hyvinvointilaitos) teettämän viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan. Sen sijaan kannabiskokeilut ovat lisääntyneet.

“Nuorten asenteet ovat kiristyneet alkoholia ja tupakkaa kohtaan, kun taas kannabista kohtaan löysentyneet”, kertoo THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo.

Syitä tälle on monia. Esimerkiksi alkoholin saatavuus on vaikeutunut, kun taas kannabista on kotikasvatuksen myötä aiempaa helpommin saatavilla. Kulttuuri on myös muuttumassa nuorten keskuudessa.

“Juomiseen ja humaltumiseen ei suhtauduta niin myönteisesti kuin aikaisemmin”, Raitasalo jatkaa.

Kouluterveyskyselyn mukaan myös täysiraittius nuorten parissa on nousussa.

[metaslider id=12906]

Kieltäminen ei auta

Uusin lakiasetus alkoholituotteiden näkyvyyden rajoittamisesta katukuvassa ei saa nuorten parissa kannatusta.

”En oikein ymmärrä tämän hetkistä alkoholipolitiikkaa, esimerkiksi tämä, että olutmerkit poistetaan näkyvistä. En ymmärrä tupakankaan suhteen sitä, miksi ne piti poistaa näkyvistä. Se on aikamoista holhousta”, ihmettelee Nieminen.

Myös Hirschovits-Gerz kokee, että alkoholimerkkien poistaminen ei ole oikea ratkaisu, mutta mainontaan liittyvissä tapauksissa pitää olla tarkkana.

”Mikäli nuorille ei ole näköpiirissä mitään kohtuukäyttömallia tai hyvää ohjetta sen käytöstä, eikä alkoholi saa näkyä missään, niin heiltä saattaa puuttua avaimia siihen, miten aikuisena käyttää alkoholia.”

”Toinen asia on nuorille suunnatut siiderimainokset, missä lennetään siivillä kattoon. Ne eivät ole kauhean rakentavia esimerkkejä. Tämäntyyppinen alkoholin mainonnan rajoittaminen on ok. Tärkeää on selkeästi tiedostaa haitat”, Hirschovits-Gerz jatkaa.