Tutka

Erityisesti nuorilla lääke- ja huumeriippuvuus kulkevat käsi kädessä. Tyypillisimmät riippuvuutta aiheuttavat lääkeaineet ovat bentsodiatsepiinit, opioidit ja pregabaliini.

[vimeo id=”194963221″ width=”600″ height=”337″/]