Tutka

Lääketieteellistymiseen kriittisesti suhtautuvien mukaan sairauksia diagnosoidaan liian herkästi. Vaikka turhaa lääkintää on myös olemassa, pitää farmakologian ja lääkehoidon professori Risto Huupponen ennalta ehkäisevää lääkehoitoa tarpeellisena.