Tutka

(12.5.2014)

Lastensuojelun henkilöstöä on riittävästi vain noin puolessa Suomen kunnista, ilmenee sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran selvityksestä.

Selvityksen mukaan joka kolmannes koko maan lastensuojelun henkilöstöstä on epäpätevää. Asiakkaita on pahimmillaan yli sata yhtä sosiaalityöntekijää kohden. Sopiva sosiaalityöntekijän asiakasmäärä on noin 20 – 50 asiakasta sosiaali- ja terveysminiteriön asettaman Toimiva lastensuojelu –selvitysryhmän saamien ehdotusten mukaan.