Tutka

Näihin kysymyksiin varmasti parhaiten osaa vastata kotimaisen metsäviestinnän viestintä- ja yhteistyöjärjestö Metsäyhdistys. Yhdistys työllistää reilut kymmenen metsäalan asiantuntijaa ja sillä on noin 50 jäsentä. Metsäyhdistys tunnetaan muun muassa Metsävisasta, Päättäjien Metsäakatemiasta, erilaisista hankkeista sekä valtakunnallisista Metsäpäivistä, joiden aikana sadat metsäalan asiantuntijat kokoontuvat keskustelemaan alan tilasta ja tulevaisuudesta.

Metsäyhdistys haluaa viestiä myös alan tuleville tekijöille ja houkutella uutta sukupolvea tutustumaan metsäalan toimintaan opiskelija- ja kouluvierailujen avulla. Tänä vuonna kutsun sai Turun ammattikorkeakoulu, jonka kanssa vierailimme 28. syyskuuta Metsä Groupin Nemus Futurum -esittelykohteessa sekä Metsä Woodin Kerto-tehtaalla Lohjalla. Vierailu rahoitettiin Metsämiesten Säätiön avustuksella ja sen yhteistyökumppanina toimi muun muassa Metsäyhdistyksen toimintaa rahoittava metsäteollisuusyritys, Metsä Group.

Metsä Group on yksi Suomen kolmesta suurimmasta metsäteollisuusyrityksestä Stora Enson ja UPM:n rinnalla.  Yhtiön liikevaihto on 7,5 miljardia, ja se työllistää noin 9 500 työntekijää. Metsä Groupin emoyhtiön Metsäliitto osuuskunnan omistaa yli 90 000 suomalaista metsänomistajaa. 

Metsävierailu on interaktiivinen oppimiskokemus havainnollistavien älytablettien kanssa. Kuva: Heidi Akselin

Viestinviejänä tuleville ammattilaisille

Journalistiopiskelijoiden metsäpäiviä järjestetään Metsäyhdistyksen viestintäpäällikön Anna Kaupin mukaan kerran vuodessa. Kaupin mukaan journalistien metsäpäivien perinne ulottuu jo yli kymmenen vuoden ajalle.

“Opiskelijoilta saatu palaute on ollut hyvää. He pääsevät oppimaan alasta ja saavat mahdollisesti uutisaiheitakin. Monet ovat samalla päässeet ensimmäistä kertaa tutustumaan siihen, millaista on toimittajamatkalla”, hän kertoo.

Metsäyhdistyksen viestintäpäällikkö Anna Kauppi kertoo journalistiopiskelijoita kutsuttavan tutustumiskäynneille vuoron perään Turusta, Helsingistä, Tampereelta sekä Jyväskylästä. Kuva: Heidi Akselin

Sekä Metsäyhdistys että Metsä Group tavoittelevat journalistiopiskelijoiden huomiota erityisesti lisätäkseen tietoisuutta talousmetsien toiminnasta ja alaan liittyvistä yksityiskohdista. 

“Meistä on todella tärkeää kertoa toimintaperiaatteistamme tuleville journalisteille, jotta heidän on helpompi ymmärtää metsätaloutta kokonaisuutena. Haluamme lisätä tietoa mahdollisemman aikaisessa vaiheessa heidän uraansa”, sanoo Metsä Groupin viestinnän asiantuntija Annamari Heikkinen.

Metsäpäivät ovat myös keino lisätä työllistymistä alalle: monet uudet työntekijät ovat innostuneet tulemaan niin Metsäyhdistyksen kuin Metsä Groupin leipiin oman opiskelijavierailunsa myötä.

Vierailun ensimmäinen puolisko sijoittuu Metsä Groupin esittelykohteeseen Nemus Futurumiin. Saamme käteemme tabletit, jotka selostavat eri metsäkohteissa Heikkisen luennon kohokohtia interaktiivisin kuvin ja tekstein. 

Heikkinen kehuu erityisesti Nemus Futurumia helposti lähestyttäväksi kohteeksi, joka tarjoaa konkretiaa abstraktin metsänhoidon hahmottamiseen. Olen samaa mieltä: viemällä opiskelijan itse talousmetsän keskelle asiat alkavat hahmottua eri tavalla kuin luokassa. Kokemuksen viimeistelee käynti Metsä Woodin Kerto-tehtaalla, jossa meille valotetaan kertopuusta valmistettavien tuotteiden tekovaiheita.

Metsä Groupin viestinnän asiantuntija Annamari Heikkinen toimii myös Nemus Futurum -esittelykohteen pääoppaana. Kuva: Heidi Akselin

Mielenosoituksia ja satasen t-paitoja

Heikkinen painottaa, kuinka kestävä metsätalous ja metsänhoito voivat tuoda luovia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.

“Puu on uusiutuva luonnonvara, jonka avulla pyritään edistämään fossiilivapautta vuoteen 2030 mennessä. Väestön kasvaessa puurakentaminen vastaa lisääntyvään asuntotarpeeseen, ja sellusta voi valmistaa tekstilikuituja korvaamaan esimerkiksi puuvillaa”, hän selostaa.

Sellusta valmistettuja vaatteita ei kuitenkaan vielä ole laajasti kuluttajien saatavilla. Myös Metsä Groupin haaveet tekstiilikuitutehtaasta ovat vielä kokeiluasteella. Ylen mukaan sellu-t-paitoja on myyty Suomessa vuodesta 2020 lähtien, mutta jos jo pelkällä paidalla on hintaa yli 100 euroa, kuinka monella on varaa vaatettaa itsensä näin?

Syksyisen metsän sienillä on tärkeä rooli metsän kiertokulussa. Kuva: Heidi Akselin

Toki jokainen yritysvierailu on aina isäntänsä näköinen ja monet metsiin liittyvät tärkeät yksityiskohdat jäävät helposti pintapuolisiksi tai kokonaan sivuamatta. Esimerkiksi luonnonsuojeluun tai eläinkunnan monimuotoisuuteen liittyvät seikat jäävät vierailullamme vähälle huomiolle.

Nuorilta saatuun palautteeseen mahtuukin myös risuja ruusujen joukkoon.
Heikkinen kertoo Metsä Groupin kohdanneen toisinaan myös rauhanomaisia mielenosoituksia, joissa hakkuiden tarpeellisuutta kyseenalaistavat nuoret aktivistit ovat tulleet jopa pääkonttorin ovelle asti.

“Yleensä se äänekkäimmin kritisoiva porukka on hyvin pieni joukko ihmisiä — samoin kuin sosiaalisessa mediassa. Olemme kuitenkin saaneet hyvässä hengessä keskusteltua mielenosoittajien kanssa ja teemme parhaamme valistaaksemme heitä toimintaperiaatteistamme. Otamme mielellämme eriäviä mielipiteitä huomioon ja kehitämme toimintaamme myös niiden perusteella.”