Tutka

Moni ei pysty edes kuvittelemaan olevansa alalla, jossa esiintyminen on kaikki kaikessa. Psykologi Minna Martin kertoo, että monen esiintyminen ja sen kehittäminen juontuu jo pitkältä varhaislapsuudesta. Monet tarvitsevat esimerkiksi juuri esiintymisjännitykseen ulkopuolista apua.

Psykologi ja psykoterapeutti, Minna Martin
Kuva: Esa Piiroinen

”Tutkimusten valossa tiedetään, että sosiaalisiin tilanteisiin myös esiintymiseen liittyvä jännittäminen vähenee myös iän myötä. Tämä on kuitenkin nuorelle ihmiselle erittäin karu tieto, jos kerrottaisiin, että keski-ikään mennessä jännitys vähenee.”

Martin kertoo, että ennaltaehkäisevä työ esiintymisjännityksen minimoimiseksi tulisi aloittaa jo päiväkodissa. Martin ehdottaa, että jännityksestä voisi puhua yhdessä ja miettiä, miltä se tuntuu ja millaisia olisivat rakentavat selviytymiskeinot. Tukena oleminen on ensiarvoisen tärkeää. Opettajien rooli tässä työssä korostuu erityisellä tavalla, sillä he työskentelevät lasten ja nuorten kanssa. Lapselle on tärkeää saada positiivisia kokemuksia esiintymisestä.

”Aina kun lapset ja nuoret ovat jollakin lailla toisten huomion kohteena ja esiintymässä silloin olisi aikuisten tärkeää pitää mielessä, että isolle osalle näistä esiintymiseen liittyy valtavasti jännitystä”

Esiintyminen koskettaa kaikkia vaikka siitä ei halua itselleen uraa

Jokainen esiintyy tai on esillä jollain tavalla elämänsä aikana. Halukkuus tehdä esiintymisestä itselleen uraa ei välttämättä ole luonnekysymys. Asia onkin moniulotteinen. Martin nostaa, että temperamentiltaan ujo, introvertti tai herkkä voi vastoin odotuksia kokea hyvin vähän esiintymisjännitystä.

”Enemmän vaikuttaa se, millaisia vuorovaikutuskokemuksia itse kullakin on. Miten on kokenut perheessään, vertaistensa kanssa koulussa ja opettajiensa kanssa tulleensa hyväksytyksi.”

Esiintyä voi monenlaisten asioiden parissa ja usein esiintyjillä korostuu halu esimerkiksi tuoda jotain asiaa esille juuri itseilmaisun muodossa. Martin sanookin, että osalla esiintyjistä voi olla taustalla halu esille tulemisesta tai hän voi jollain tapaa olla huomionhakuinen. Usein tämä ei kuitenkaan vie esiintyjää hirveän pitkälle, ellei tällä ihmisellä ole oikeasti jotain annettavaa.

Myös lapsena aloitettu esiintymisharrastus ei välttämättä kerro palavasta halusta tehdä tulevaisuudessa uraa esiintyjänä. Martin kertoo, että esimerkiksi ihan hänen omalla kohdallaan lapsille on merkannut paljon omille vanhemmille esiintyminen ja se, että näyttää juuri heille kehittyneensä omassa harrastuksessaan.

”Mähän olen hyvä tässä”

Miko Vahekoski on opiskelija, joka on pitkän linjan teatteriharrastaja ja esiintyvistä taiteista itselleen uraa tavoitteleva henkilö.  Viime vuonna Vahekoski aloitti myös julkaisemaan musiikkia taiteilijanimellä Meemio. Melodisesti cloud-rapista ja lyyrisesti lähipiirin tapahtumista inspiroitunut Vahekoski tekee musiikkia ainakin toistaiseksi omaksi ilokseen vaikkei hän kiellä, etteikö jatkossa musiikinteosta voisi tulla tavoitteellista. Mutta tällöinkin Vahekoski haluaa painottaa musiikinteon mielekkyyttä.

“Mä oon ottanut sellaisen tavoitteen, että jos yksi ihminen, joka ei ole mun biisiä ennen kuunnellut kuulee sen, niin se on mulle tarpeeksi.”

Myös erityisesti teatteriin ja dramaturgiaan panostanut Vahekoski aloitti opettajien ja lähipiirin kannustama teatteriharrastuksen ollessaan kymmenen vuoden ikäinen. Vahekoski on kasvanut kymmenenvuotiaasta teatterin harrastajasta luovaksi tekijäksi, joka näkee kulttuurialan olevan estradi tasa-arvokysymysten ja yhteiskunnallisten epäkohtien kuten ilmastonmuutoksen esiin nostamiselle. Vahekosken kokemuksista painottuu itsereflektio, sinnikkyys ja halu tehdä juuri sitä, missä kokee olevansa hyvä.

Videolta kuulet lisää Vahekosken mietteitä esiintymisestä ja hänen omasta polustaan esiintymisen pariin.

Tämä on toinen osa juttusarjaa (2/3), joka käsittelee esiintyvien taiteiden esiintyjiä ja harrastamista.

Edelliseen osaan pääset tästä: Teatteriharrastus rohkaisee pelottomaan asenteeseen

Seuraavaan osaan pääset tästä: Etuoikeutetun esiintyjän kuoren alla on haavoittuva ihminen

Linkkejä:

Hengittävä mieli – Minna Martin

Spotify – Meemio