Tutka

[metaslider id=16776]

Turussa maahanmuuttajanuorille on tarjolla tukea työllistymisen suhteen useilta eri tahoilta. Työnhakua saattavat vaikeuttaa puutteellinen suomen kielen taito ja puuttuva ammatillinen koulutus. 

Turun työllistämiskeskuksen vastaava urasuunnittelija Arto Alakoski kertoo, että vajaa viidesosa heidän asiakkaistaan on maahanmuuttajanuoria.

“Heille on olemassa suomen kielen taitoa vahvistavia, opiskeluvalmiuksia vahvistavia ja ammatillisiin opintoihin valmentavia koulutuksia. Nykyään maahanmuuttajille ei järjestetä hirveästi erikseen työvoimakoulutuksia.”

Tyypillisesti maahanmuuttajat työllistyvät enimmäkseen suorittaville aloille, kuten varasto-, siivous-, ja hoiva-alalle.

“Ne maahanmuuttajat jotka suorituvat hyvin opinnoissaan työllistyvät ilman työllistymispalveluja. Ne, joilla ammatillisen koulutuksen hankkiminen ei suju, tai kielitaito on puutteellinen, päätyvät suorittaviin töihin”, Alakoski sanoo.

Hankkeen avulla rohkeutta työnhakuun

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa käynnissä olevan Kohtaamisia-hankkeen tarkoituksena on ollut auttaa kotouttamisvaiheessa olevia työttömiä maahanmuuttajanuoria kehittämään taitojaan työnhaussa. Sisäministeriön kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoitukseen.

“Me pyrimme rohkaisemaan nuoria mukaan työelämään taidetta apuna käyttäen. Taiteen keinoin pyritään kartoittamaan nuoren omat taidot, joita hyödyntää työelämässä”, kertoo Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian Kohtaamisia-hankkeen projektisuunnittelija ja projektipäällikkö Marika Leinonen-Vainio. Taitoja on kartoitettu elokuvaa, animaatiota ja teatteria apuna käyttäen.

“Projektin tiimoilta ei ole luvattu löytää nuorille suorilta käsin töitä, vaan heitä on ollut tarkoitus rohkaista työnhakuun. “, Leinonen-Vainio jatkaa.

Kohtaamisia-hankkeen tulokset julkaistaan tulevana perjantaina seminaarissa. Siellä tiivistetään projektin vaiheet ja tehdään yhteenveto lopputuloksista.

“Toivomme, että julkaisu herättäisi keskustelua ja leviäisi myös maahanmuuttajien parissa työskentelevien henkilöiden tietoisuuteen. Toivomme tämän myös herättelevän asennemuutosta maahanmuuttoa kohtaan ja madaltaa kynnystä kohdata vieraista kulttuureista tulevia ihmisiä”, Leinonen-Vainio päättää.

Yritysyhteistyöllä työelämään

KOHO-projekti on osa Turun Ohjaamoa, joka on 16-29-vuotiaille turkulaisille tarkoitettu palvelupaikka. Siellä palvellaan turkulaisia työttömiä nuoria, jotka tarvitsevat neuvoa työttömyyteen liittyvissä asioissa. Palvelussa tuetaan myös maahanmuuttajanuoria.

“Tämä on se paikka mihin maahanmuuttajanuori tulee. Täällä saa kuntouttavaa työtoimintaa ja tarjotaan samat palvelut, kuin työllisyyspalvelukeskuksessa, mutta täällä keskitytään nuoriin”,  kertoo hankkeen päällikkö Jussi Rantalainen.

KOHO-hankkeessa tehdään muun muassa yritysyhteistyötä, jonka kautta maahanmuuttajatkin voivat työllistyä suoraan yrityksiin.

“Hanke toimii työllisyyspalvelukeskuksen alaisuudessa. Ryhmässä katsotaan mikä palvelun tarve kullakin on.”