Tutka

“Liiallinen klassiseen musiikkiin suuntautuneisuus ja nokkahuilut tappavat oppilaiden innon ja luomishalun musiikintunneilla”, sanoo Puolalanmäen musiikkilukiossa opiskeleva Matias Nieminen.

Niemiselle peruskoulun musiikintunneilta päällimmäisenä ovat jääneet mieleen yhteissoitot. Hän näkee musiikin roolin tärkeänä yleisen koulujaksamisen ylläpitämisessä.

“Erityisesti seitsemäsluokkalaiset tarvitsevat selkeästi joitakin rennompia aineita jaksaakseen panostaa tavallisempaan koulunkäyntiin. Musiikin pakollistaminen seuraaville luokille on kuitenkin tarpeetonta”, sanoo Nieminen.

Musiikilla on peruskoulun tuntijaossa pienin osuus. Luostarivuoren musiikinopettaja Tomi Norha harmittelee tiukkaa aikataulua, mutta tulevassa opetussuunnitelman uudistuksessa kytee toivonkipinä (video alla).

Oppilaat kaipaavat lisää yhteissoittoa

“Omassa yläkoulussani koettiin suuri pettymys, kun emme päässeetkään soittamaan jokavuotisessa Vapun bändikonsertissa. Rock- ja poposaston kappaleet innostivat näkyvästi oppilaita yhteiseen kokeiluun”, Nieminen muistelee peruskouluaikojaan.

Pikagallup Klassikon ja Aurajoen koulun oppilailta tukee Niemisen mielipidettä. Yhteissoitto koetaan mielekkääksi ja sen osuutta voisi lisätä (audio alla).

Myös erilaiset taitotasot osattiin Niemisen mukaan ottaa huomioon yhteissoitossa.

“Musiikkitaustaa omaaville oppilaille osattiin antaa vastuuta heidän taitojensa mukaan, esimerkiksi sooloja kitaransoittoa harrastaville”, sanoo Nieminen.

Opetussuunnitelman tavoitteet yliampuvia

“Opetus on tyylillisesti riittävän kattavaa, vaikka osa opetussuunnitelman määrittelemistä tavoitteista harhailee jo musiikkiopisto-opetuksen puolelle, mikä on yliammuntaa peruskoulussa”, Nieminen toteaa.

Hän kokee, että opetus pääsee pääpiirteittäin opetussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiinsa, mutta teknologian osuutta musiikinopetuksessa voisi lisätä.

Luokkien varustelutason monipuolisuus saa Niemiseltä positiivista palautetta, mutta varusteiden kunnossapidossa on parantamisen varaa. Oppilaiden tulisi huolehtia omalta osaltaan asiasta.

“Oppilaille olisi järkevää kertoa myös soitinten kunnossapidosta, mikäli heille annetaan mahdollisuus esimerkiksi käyttää musiikkiluokkaa yhteissoittoharrastukseen vapaa-ajalla”, pohtii Nieminen.

Matias Nieminen (toinen oik.) soittaa kitaraa Nordic Empire -yhtyeessä (Kuva: Petri Vilén/Turku Rock Academy)