Tutka

[metaslider id=18216]

Turun kaupungin opetuslautakunnan tekemän selvityksen mukaan koulukuraattoreiden määrä Turussa ei vastaa viime syksynä voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain asettamia tavoitteita.

Selvityksen mukaan opiskelijahuollon määrä on erityisesti lukiokoulutuksessa riittämätön. Lain henki on, että yhtä kuraattoria kohti oppilaita tulisi olla noin 800, tai kolme koulua. Tällä hetkellä esimerkiksi lukiokoulutuksen kuraattorin oppilasmäärä on noin 3500, kun kaikissa Turun lukioissa toimii yksi kuraattori. Suositeltua oppilasmäärää ei kuitenkaan ole suoraan kirjattu lakiin, joten lukumäärä ei ole sitova.

“Olen yhdessä lukiossa yhden päivän viikossa. Kun viikossa on viisi päivää ja lukioita on kuusi, niin puolitan yhden päivän viikossa, ja teen silloin kaksi lukiota. Tokihan olisi toivottavaa, että Turkuun saataisiin toinenkin (lukio)kuraattori”, sanoo Turun toistaiseksi ainoa lukiokuraattori Outi Tauriala-Tolonen.

Opetuslautakunnan puheenjohtajan Kaija Hartialan mukaan laki ei tällä hetkellä toteudu Turussa.

“Oppilaita on liikaa yhtä kuraattoria kohti. Meillä on lukiossa kahden kuraattorin ja yhden psykologin puute. Kun tällainen laki on, niin ei ole mitään syytä olla noudattamatta sitä”, Hartiala sanoo.

Sivistystoimen erityispalvelupäällikön Tea Kiviluoman mukaan uusien kuraattorien tarve on vieläkin suurempi.

“Emme pysty tarjoamaan kuraattoripalveluita kaikille kouluille. Uusille kuraattoreille on tarvetta, eikä esitetty kahdenkaan toimen perustaminen ole vielä riittävä määrä”, Kiviluoma toteaa.

Kuraattoreille korvamerkitty erillinen rahoitus loppuu

Nykyisessä tilanteessa kaksi Turun kuraattoreista on palkattu erillisellä tasa-arvomäärärahalla. Se on tarkoitettu kouluille, joiden alueella on työttömyyttä, matala koulutustaso tai paljon maahanmuuttajalapsia. Kaupunki on hakenut määrärahaa valtiolta myös lukuvuodelle 2015-2016.

Viime vuodenvaihteen jälkeen kuraattorit eivät kuitenkaan enää toimi koulujen alaisuudessa, vaan palvelut ovat siirtyneet omaan kuraattoripalveluiden yksikköönsä. Tämän takia koulut eivät enää voi käyttää lukuvuodelle 2015 – 2016 myönnettyä tasa-arvorahoitusta kuraattorien palkkaan.

“Nykyisten tasa-arvomäärärahalla palkattujen kuraattorien työsuhteet päättyvät kuun vaihteessa. En osaa sanoa mitä tulee tilalle. Lain hengen mukaisesti kaikille kouluille pitäisi kuitenkin pystyä tarjoamaan palvelut,” Kiviluoma päivittelee.

Kaupungin tulee lisäksi uuden lain mukaan tarjota kuraattoripalveluita myös kaupungin muille opetusta järjestäville kouluille, kuten Steiner-koululle ja opistoille.

Tulevaisuus on epäselvä

Sivistyslautakunta on jo kesällä 2014 esittänyt kaupunginjohtajalle uusien kuraattorintoimien perustamista, mutta silloin asialle ei tehty mitään, sillä kaupunginjohtajan ei tarvitse toimia lautakunnan toiveen mukaan. Nyt lautakunta vie asiaa kaupunginhallitukselle, joka voisi velvoittaa kaupunginjohtajan toimimaan.

“Lautakuntahan ei käsittele virkaesityksiä, mikä on hieman outoa, kun me päätämme budjetista. Lautakunta kääntyy nyt kaupunginhallituksen puoleen, että siellä velvoitettaisiin kaupunginjohtaja saattamaan tilanne lain mukaiselle tasolle,” sanoo Hartiala.

Yksi este uusien kuraattorien palkkaamiselle on Turun kaupungin nykyinen talousarvio, joka tähtää henkilöstön vähentämiseen. Periaatteessa lisää työntekijöitä ei voida ottaa, mutta silloin lain henki ei toteudu.

Useista yrityksistä huolimatta Tutka ei saanut kaupunginjohtaja Aleksi Randellia kommentoimaan asiaa.