Tutka

Turun Taideakatemian Yössä järjestettiin erilaisia osallistavia työpajoja. Tavoitteena on rohkaista ja tukea kokijan henkilökohtaista kokemusta taiteesta.

Osallistava taide edellyttää yleisön ottamista mukaan aktiivisesti joko koko esitykseen tai osaan siitä, selviää Jutta Virolaisen Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset -tutkimuksesta viime vuodelta. Samalla yleisön ja tekijän välinen vuorovaikutus syvenee ja kasvaa. Virolaisen mukaan sosiaalinen vuorovaikutus lisää henkistä hyvinvointia sekä kiinnostusta itseään ja toisia ihmisiä kohtaan. Samalla yksilö tuntee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi.

Turun ammattikorkeakoulussa toista vuotta kuvataiteilijaksi opiskeleva Miia Varis törmäsi viime keväänä piirrustussoftaan, jonka pohjalta hän alkoi ideoida ohjelmaa Taideakatemian Yöhön. Variksen järjestämässä avoimessa työpajassa yleisö voi piirtää mitä mieleen tulee. Piirrustus heijastuu työpajan seinille.

“Ohjelma on useamman vuoden vanha ja ollut ulkomailla käytössä laajemmin. Suomeen kyseinen softa on tullut jälkijunassa.”

Varis kertoo lähteneensä tapahtumaan mukaan, sillä häntä kiehtoo yhteisötaide ja työpajojen tekeminen.

“Haluan nähdä kuinka ihmiset reagoivat. Meille on opetuksessa sanottu, että taiteilijan pitää työntää päänsä ulos puskasta ja olla kontaktissa ihmisten kanssa.”

Työpajat yleisötyön suosituin muoto

Osallistava taide on melko uusi yleisötyön suuntaus – ainakin jos sitä tarkastellaan kulttuurilaitoksen toimintaan vaikuttavana tekijänä. Arto Lindholmin toimittaman Ei-kävijästä osalliseksi -teoksen (2015) mukaan osallistujan rooli nähdään kulttuuritapahtumissa usein vierailijana tai kävijänä. Nykyisin tapahtumien yhteyteen on kuitenkin lisätty yleistötyöprojekteja, joiden tarkoituksena on tarjota katsojalle syvempi kokemus.

Tällainen on myös animaatiolinjan järjestämä piksillaatioanimaatiotyöpaja. Ideana on kuvata stop-motion -animaatiota yleisöstä. Henkilöiden liikkeet lavastetun studion läpi napataan kameralla pala palalta. Kuvista muodostuu liikkeiden sarja, joka tallentuu videolle.

“Yleensä animaatiopuolelta tehdään Taideakatemian Yöhön pelkkiä pitkiä elokuvamaisia projekteja. Halusimme tehdä jotain osallistavaa”, selvittää Heta Okkonen.

Piksillaatio on animaation muodoista yleensä vieras elementti, sillä animaatio mielletään usein piirrettyjen kaltaiseksi tuotannoksi. Okkonen kertoo työryhmän halunneen toteuttaa jotain täysin uutta.

“Palaute on ollut hyvää. Ihmiset pääsevät toteuttamaan itseään – ja vähän pelleilemään.”