Tutka

[metaslider id=16413]

Ehkäisevän päihdetyön piiriin hakeutuvien määrä on Turussa kasvussa. Erityisesti nuoret pyrkivät herkemmin puhumaan ongelmistaan. 

“Viime vuoteen verrattuna meillä on vieraillut kaksi kolmasosaa enemmän apua tarvitsevia”, kertoo nuoriso-, perhetuki ja tiedotusyhdistys Raide ry:n nuorisotyöntekijä Aija Tommila.

“Meillä noin puolet apua hakevista on sellaisia nuoria, jotka ovat meille jo kasvoiltaan tuttuja. Suurin osa on 14-16-vuotiaita”, Tommila jatkaa

Tietu ry:n toiminnanjohtaja ja vapaaehtoistyökoordinaattori Mikko Ahola kertoo, että samojen kasvojen rinnalle on noussut lähiaikoina hieman enemmän eläkeikäisiä kuin tavallisesti.

“Tietyt kasvot käyvät meillä vuosikausia ja heitä on selkeästi eniten avunhakijoista. Apua tarvitsevien määrä on yleensäkin nousussa”, Ahola kertoo.

Sekä Tommila että Ahola ovat samaa mieltä siitä, että keskustelemaan tullaan kahta eri reittiä. Toiset löytävät vastaanotolle puskaradion kautta ja toiset ohjataan sinne esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden toimesta.

Onnellisten nuorten suhde onnettomiin tasapainossa

Tommilan mukaan nykyään on päihteiden käytöstä johtuen yhä enemmän onnettomia nuoria, mutta samassa suhteessa kasvaa elämäänsä tyytyväisten määrä:

“Ero on huomattava tyytyväisten ja hyvin onnettomien nuorten välillä, mikä näkyy meidän työssämme selkeästi.”

“Viime aikoina on ollut suurimpana avun hakemisen syynä se, että halutaan keskustelu- ja muuta apua läheisten päihteiden käyttöön ja siitä johtuvaan pahaan oloon”, Tommila jatkaa.

Aholan mukaan myös heidän järjestönsä avulla haetaan apua läheisille. Heidät pyritään Tietu ry:n kautta saamaan tarvitsemaansa apua.

Ongelmistaan puhumista on vaikeaa aloittaa

Ehkäisevän päihdetyön, EHYT ry:n, ylläpitämän Turun Elokolon aluetyöntekijän Liisa Äyräksen mukaan apua haetaan, mutta kynnys aloittaa ongelmistaan puhuminen saattaa olla suuri:

“Ihmiset saattavat käydä useammankin kerran kahvilla, ennen kuin aloittavat varsinaisen keskustelun ongelmistaan.”

Nuorten parissa työskentelevä Tommila on samaa mieltä:

“Tutut kasvot tulevat juttelemaan hyvin herkästi esimerkiksi kouluvierailun tai katupäivystyksen aikana. Uusilla nuorilla saattaa mennä hetki aikaa asioistaan avautumiseen.”