Tutka

”Kyllä bränditoimittajat ovat tärkeä asia paikallislehdille. Tämmöisien bränditoimittajien kautta ei olla vain tasainen harmaa matto vaan siellä on niitä poikkeavia asioita joukossa”, kertoo Aamupostin päätoimittaja Joonas Romppanen.

Romppanen korostaa erityisesti bränditoimittajien vaikutusta lukijasuhteen luomisessa.

”He herättävät keskustelua ja ajatuksia jotka on niitä tavoiteltavia asioita. Näin saadaan side lukijoihin intensiivisemmäksi ja konkreettisemmaksi.”

Itä-Hämeen vastaava päätoimittaja Jari Niemi on samaa mieltä Romppasen kanssa.

”Tämä on hyvin tärkeä asia. Se auttaa lehden tekemisessä ja vuorovaikutuksen luomisessa lukijoiden kanssa”, Niemi sanoo.

Romppanen toivoo, että asia korostuisi vielä enemmän tulevaisuudessa. Hänen mielestään asialla on paljon yhteistä markkinoinnin kanssa.

”Kun lehteä markkinoidaan, puhutaan paljon siitä, että mitä konkreettista hyvää tai hupia sillä on tarjota, niin nämä bränditoimittajat ovat semmoisia asioita joihin voi viitata.”

Tyrvään Sanomien päätoimittaja Hannu Virtanen näkee asian myös hyvin markkinointilähteisenä.

”Jos lehti tunnetaan tämmöisestä bränditoimittajasta, niin on helpompi paketoida tuote markkinointiin.”

[metaslider id=4996]

Resurssien vähyys ongelma paikallislehdille

Romppanen kertoo, että Aamupostilla ei ole suoranaisia bränditoimittajia, vaikka hän näkee asian tärkeänä ja hyvänä paikallislehdelle.

”Ongelmaksi tässä tulee meidän kohdallamme se, että toimitukset ovat pieniä ja resurssit rajallisia. Pitää varmistaa, että perustuote syntyy ja silloin tämmöiselle brändihakuiselle ja lähtöiselle ajattelulle voi jäädä entistäkin vähemmän tilaa”, Romppanen pohtii.

Tyrvään Sanomien Virtanen näkee myös, että valtakunnallisessa toiminnassa asialle voi olla paikallisia lehtiä enemmän tilausta.

”Siellä on enemmän tilaa ja myös tilausta tämmöiselle toimittajalle kuin paikallislehdessä. Ehkä tähän liittyy myös erikoistumiskysymys ja onko siihen mahdollisuuksia.”

Bränditoimittajan suhde lukijaan samanlainen paikallisissa- ja valtakunnallisissa lehdissä

”Kyllä samasta asiasta on kyse, mutta se on varmasti myös tällainen mittakaava-kysymys valtakunnallisen ja paikallisen välillä”, Virtanen sanoo.

”Suhde olisi varmasti hyvin samanlainen, henkilön kasvoja ja nimeä tuotaisiin aktiivisemmin esille, mutta asioiden käsittely olisi paikallisesta näkökulmasta”, Romppanen pohtii.

Niemen mielestä valtakunnallisissa lehdissä toimittajalla on suurempi todennäköisyys nousta kansan tietoisuuteen kovilla jutuilla kuin paikallislehdessä.

”Meilläkin on kuitenkin kokemuksia koko valtakunnan julkisuuteen nousemisesta. Pari kesätoimittajaa teki loistavia juttuja jotka levisivät kuin kulovalkea maailmalle ja tätä kautta myös täältä voi nousta.”

Ilman sisältöä toimittajan brändi on hyödytön