Tutka

Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Juhani Soini suhtautuu positiivisesti ja kannustavasti perhe-elämän ja opiskelujen yhdistämiseen. Soini on ideoinut ammattikorkeakoulun omaa päiväkotia. Tarpeesta päivähoidolle on tarkoitus tehdä käyttäjäkartoitus opiskelijoiden kanssa.

Päiväkoti toteutettaisiin yhteistyössä muun muassa varhaiskasvatuksen tehtäviin valmistuvien sosionomiopiskelijoiden kanssa. Soini näkee päiväkodin perustamisen kartoittamisessa mahdollisuuden opinnäytetyöhön.

Sivistystoimen johdossa suhtaudutaan ajatukseen positiivisesti

Sivistystoimialan toimialajohtaja Timo Jalonen näyttää vihreää valoa hankkeelle. Jalosen mukaan päiväkodissa voisi suorittaa osan sosionomin tutkintoon kuuluvista opinnoista. Kampukselta löytyvä päiväkoti helpottaisi opiskelijoiden arkea ja edesauttaisi opiskelujen sekä perhe-elämän yhdistämistä.

Korkeakoulun oman päiväkodin hoitopaikat voitaisiin suunnata opiskelijoille sekä henkilökunnalle palveluohjauksella. Esimerkiksi Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin työntekijöiden lapsille tarkoitettu Tyksilän päiväkoti toimii palveluseteliperiaatteella.

Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila suhtautuu ideaan positiivisesti ja onkin lähtenyt viemään sitä eteenpäin. Taatila näkee omassa päiväkodissa paljon mahdollisuuksia. Yksi vaihtoehto on sosionomiopiskelijoiden palkalliset harjoittelupaikat.

Päiväkodin rahoitus kaupungin budjetista

Suoraan korkeakoulurahoituksesta päivähoitopalveluja ei kustannettaisi, vaan maksajaksi tulisi kaupunki. Jalosen mukaan kaupungin miljardibudjetista löytyy varaa hyvien ideoiden toteuttamiseen eikä kaupungin puolesta ole merkitystä sillä, missä lapsi on hoidossa. Jalonen jää mielenkiinnolla odottamaan hankkeen edistymistä. Vararehtori Soini on tyytyväinen kuultuaan kaupungin positiivisesta suhtautumisesta ideaan ja sanoo ottavansa sen esille seuraavassa tapaamisessaan Jalosen kanssa.

Kuva: Milla Granlund