Tutka

Tapahtumasta ilmoitti kaksi vuotta Turku Pridea koordinoinut Panda Eriksson, joka kuitenkin alleviivaa TransTurun erillisyyttä Pride-viikosta. Tapahtumasta ei ole tarkoitus tehdä kilpailevaa tai edes yhtä suurta. Ensi kesän TransTurku on todennäköisesti pienimuotoinen ja ilmapiiriä tunnusteleva.

Eriksson tituleeraa itseään kotiseutuaktivistiksi. Häntä harmittaa, että kaikki suuret tapahtumat sijoittuvat pääkaupunkiseudulle, vaikka myös esimerkiksi Turussa on laaja sukupuolivähemmistöön kuuluvien yhteisö.

Transihmiset ovat tapahtuman keskiössä

Ajatus TransTurusta lähti vitsistä, mutta heräsi eloon Erikssonin lukiessa Turku Prideen kohdistunutta nettikommentointia. Siinä muun muassa ihmeteltiin transihmisten näkyvyyttä tapahtumassa ja toivottiin lisää hyvänmielen biletystä ja vähemmän poliittista aktivismia.

”Motivaatio ja tapahtuman taustat ovat hyvin pitkälle henkilökohtaiset. Haluan toteuttaa tapahtuman transihmisille, heidän läheisilleen ja tukijoilleen, kysymättä lupaa ja pyytelemättä anteeksi keneltäkään.”

Eriksson oli muutama vuosi sitten järjestämässä sukupuolivähemmistöille suunnattua tapahtumaviikkoa, johon kuului muun muassa erilaisia työpajoja. Tapahtuma oli yhteisön itselleen tuottama, samaan pyritään myös nyt.

 Ohjelmassa huomioidaan myös transihmisten läheiset

Turun ammattikorkeakoulun kuvataideopiskelijat Timi Koski ja Siiri Viljakka odottavat tapahtumaa innolla.

”Todellakin osallistun! Vihdoinkin annetaan näkyvyyttä nimenomaan transihmisille. Priden kaltaisissa tapahtumissa sukupuolivähemmistöt meinaavat hukkua ulkopuolisilta näkymättömiin”, Koski hehkuttaa.

Erikssonin mukaan tapahtuman tavoite onkin juuri näkyvyys.

”Tämä ei ole translakitapahtuma, vaikka se tuleekin varmasti olemaan paljon esillä.”

Viljakka korostaa tarvetta ei-binääristen sukupuolten näkyvyydelle, mutta ilahtuu kuullessaan, että ohjelmaa on ajateltu myös muille kuin sukupuolivähemmistön edustajille.

”Ehdottomasti transihmisten tulee olla pääosassa, mutta myös esimerkiksi heidän läheistensä tukiryhmille on tilausta.”

TransTurun pääkohderyhmä ovat transihmiset, mutta ohjelmassa huomioidaan myös heidän läheisensä sekä eri alojen ammattilaiset. Erikssonin mukaan toivotaan yhä enemmän ohjeistusta siihen, miten esimerkiksi opettajan roolissa tulisi huomioida sukupuolten moninaisuus sensitiivisesti.

kuvat: Sonja Siikanen

 

Muokattu ingressiä ja lyhennetty viimeistä kappaletta. 15:49