Tutka

Maksukortin lainaaminen kaverille on maksuvälinepetos, josta harvemmin joutuu vastuuseen. Kun korttia käyttää eri henkilö kuin kortin omistaja, kassa voi takavarikoida kortin ja omistajalle voi tulla yli sadan euron lasku.

[metaslider id=27139]

Laki maksuvälinerikoksista on tullut voimaan 1997 ja sen mukaan esimerkiksi maksukortin luovuttaminen toiselle henkilölle on maksuvälinepetos. Rangaistus voi olla sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Maksukorttien takavarikointia tapahtuu kuitenkin harvoin.

Korttien väärinkäyttö on helppoa, koska kortit pysyvät nykyisillä maksutavoilla koko ajan asiakkaan kädessä. Sen vuoksi esimerkiksi maksukortin lainaamisesta kaverille tulee harvoin seurauksia, vaikka se täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Kadonneet kortit hälyttävät

Jos hukkaa pankkikorttinsa ja ilmoittaa pankille sen kadonneen, pankki tekee kortista varoilmoituksen. Jos joku yrittää maksaa kadonneeksi ilmoitetulla kortilla, kassa hälyttää, ja kassahenkilö voi takavarikoida kortin. Näin voi käydä kuitenkin vain online-, eli reaaliaikaisesti varmennettavien tapahtumien osalta. Electron-korteilla kaikki tapahtumat ovat online-tapahtumia, muilla korteilla vain osa.

Takavarikoinnin jälkeen kassahenkilö toimittaa maksukortin pankkiin ja voi hakea poisottopalkkiota, joka on esimerkiksi Osuuspankissa (OP) 150 euroa ja Nordeassa 120 euroa. Poisottopalkkion maksaa pääsääntöisesti kortin omistaja ja sen saa kaupan kassahenkilö.

OP:ssa on huomattu takavarikointien vähentyneen.

”Tarkkoja lukuja korttien takavarikoinnista ei ole, mutta voi sanoa, että ne ovat vähentyneet huomattavasti nyt kun maksut hoituvat siru- ja pin- tapahtumina, eli kortti pysyy koko ajan asiakkaalla”, riskienhallintapäälikkö Samuli Pehkonen kertoo.

Lidlistä ja Keskolta kerrotaan, että takavarikointia tapahtuu harvoin.

”Kortti otetaan haltuun, jos käyttäjä ei ole sama kuin kortin omistaja tai järjestelmä antaa ilmoituksen pyynnöstä ottaa kortti haltuun. Tällaiset tapaukset eivät ole yleisiä”, sanoo Keskon päivittäistavaratoimialan turvallisuuspäällikkö Petri Käyhkölä.

Nordean tiedottaja Marko Mettenranta kertoo, että heille tulee kuukaudessa noin viisi poisottopalkkiohakemusta, joista kolme menee maksuun.

SOK:n riskienhallintapäällikkö Mikko Koskisen mukaan kortteja ei ole koskaan takavarikoitu huomattavan paljon.

”Nämä ovat yksittäistapauksia, mutta jokaiseen tilanteeseen reagoidaan. Työntekijät saavat ohjeistuksen tilanteisiin.”

Lainaaminen rikkoo korttiehtoja ja lakia

Jos kortista ei ole tehty katoamisilmoitusta, mutta sitä käyttää joku muu, seurauksia ei yleensä tule. Toisen henkilön kortilla maksaminen tai toisen kortilla automaatista nostaminen on silti korttiehtojen vastaista, koska tunnuslukua ei saa luovuttaa kenellekään muulle, ei edes perheenjäsenelle.

”Kortin luovuttaminen toiselle on korttiehtojen vastaista, eli sopimusrikkomus. Toisen henkilön kortin käyttäminen saattaa täyttää maksuvälinepetoksen tunnusmerkit, eli olla rikos”, Samuli Pehkonen tarkentaa.

 

[note color=”#d3d3d3″]Maksuvälinerikoksista

8 §
Maksuvälinepetos

Joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä,

1) käyttää maksuvälinettä ilman sen laillisen haltijan lupaa, lupaan perustuvan oikeutensa ylittäen tai muuten ilman laillista oikeutta tai

2) luovuttaa maksuvälineen tai maksuvälinelomakkeen toiselle saattaakseen sen ilman laillista oikeutta käytettäväksi,

on tuomittava maksuvälinepetoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.


11 §
Maksuvälinepetoksen valmistelu

Joka maksuvälinepetosrikoksen tekemistä varten valmistaa, tuo maahan, hankkii, vastaanottaa tai pitää hallussaan maksuvälinelomakkeen tai erityisesti sellaisen valmistamiseen soveltuvan välineen tai tarvikkeen taikka erityisesti tietoverkoissa tapahtuvaan maksuliikenteeseen soveltuvan tallenteen tai ohjelmiston, on tuomittava maksuvälinepetoksen valmistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

12 §
Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan:

1) rahalla seteleitä ja metallirahoja, jotka Suomessa tai muussa maassa ovat virallisesti käypiä maksuvälineitä;

2) maksuvälineellä pankki-, maksu- tai luottokorttia, shekkiä tai muuta välinettä taikka tallennetta, jolla voidaan suorittaa maksuja, tilinostoja tai tilisiirtoja tai jonka käyttäminen on välttämätön edellytys mainittujen suoritusten tekemiseksi; sekä

3) maksuvälinelomakkeella painettua maksuvälineeksi täydennettävää lomaketta, jota ei pidetä yleisön vapaasti saatavissa, taikka sellaista korttia tai korttiaihiota, joka erityisesti soveltuu maksuvälineen valmistamiseen.

Mitä tässä luvussa säädetään maksuvälineestä, sovelletaan myös julkisen valvonnan alaisen luottolaitoksen talletuksesta antamaan vastakirjaan ja muuhun saamistodisteeseen.

Lähde: Finlex

[/note]