Tutka

Syyslukukauden ja opiskelijatapahtumien alettua roskaaminen Turun puistoalueilla on lisääntynyt huomattavasti. Roskaaminen opiskelijatapahtumissa on aiheuttanut Turun kaupungille myös merkittävää taloudellista haittaa. Yksi puistosiivous voi maksaa jopa tuhat euroa, joka aiheuttaa suuren loven kaupungin budjettiin.

Suurien taloudellisten menetysten lisäksi valitukset roskaamisesta ja juhlimisesta ovat lisääntyneet Turun kaupungille suunnatuissa palautteenannoissa. Turun kaupungin työntekijöiden näkökulmasta kyse voi olla luvattomasta tapahtumasta, jos osallistujia on jopa sata tai enemmän, eikä siitä ole ennalta ilmoitettu, kertoo Turun kaupungin infran kunnossapitopäällikkö Mari Helin

Kuva: Turun kaupunki

“Tapahtumien osalta kaupungin kanssa on aina hyvä neuvotella, jotta pelisäännöt ja vastuut ovat kaikille selkeät” -Mari Helin

Koronarajoitusten johdosta opiskelijatapahtumien järjestäminen on siirtynyt entistä enemmän puistoalueille. Juhlinnan ja muiden opiskelijoiden järjestämien ulkoaktiviteettien lisääntyminen on vaikuttanut Turun kaupungin ympäristön ja julkisten alueiden siisteyteen entistä negatiivisemmin.

Helin kertoo asian olevan hyvä ottaa puheeksi viimeaikaisten palautteiden määrän vuoksi, joita Turun kaupunki saa opiskelijoiden järjestämistä puistotapahtumista. Palautteissa korostuu erityisesti roskaaminen, meluaminen sekä yleinen häiriökäyttäytyminen. 

Siivouskulut vähentävät varoja ympäristön viihtyvyyden edistämiseltä

Useiden samanaikaisesti järjestettyjen puistotapahtumien siivoaminen voi kustantaa päivässä monia tuhansia euroja kaupungille, jos järjestäjätahot eivät pidä huolta tapahtuman jälkeisestä siivoamisesta.

Helin kertoo suurempien opiskelijatapahtumien jälkisiivoamisen onnistuvan pääsääntöisesti hyvin, mutta erityistä haittaa aiheuttavat pienemmät kokoontumiset julkisilla alueilla iltaisin.

Opiskelijatapahtumien aiheuttamilla siivouskuluilla voitaisiin Helinin mukaan parantaa ympäristön viihtyvyyttä.

Opiskelijajärjestöt kannustavat omien roskien siivoamiseen

Kuva: TIO ry

“Pyrimme hoitamaan oman osuutemme jälkien siivouksessa ja toivomme, että muutkin toimivat samoin.” -Mikko Puukka

Turun insinööriopiskelijoiden opiskelijajärjestö TIO ry on yksi monista syksyn puistoissa tapahtuvien opiskelijatapahtumien järjestäjistä.

TIO:n puheenjohtaja Mikko Puukka kertoo insinööriopiskelijoiden tapahtumissa muodostuneen tavaksi tuoda tapahtumapaikoille jätesäkkejä, jotta opiskelijat voisivat siivota omat jälkensä.

Puukan mukaan aktiivisuudesta ja hyvästä toiminnasta palkitseminen rohkaisee myös yhteisen ympäristön siistinä pitämisessä. Hyvällä asenteella ja yhteisellä tekemisellä saadaan paljon aikaan. Vastuu tapahtumien jälkien siivouksesta kuuluu Puukan mielestä kaikille yhteisesti eikä vain tapahtuman järjestäjille.

Kuva: TIO ry

“Hyvän aktiiviverkoston hankkiminen edistää hyvin yhteistä tekemistä ja vastuun kantamista”  -Katariina Pelto-Pihko

TIO:n viestintävastaava Katariina Pelto-Pihkon mukaan on tärkeää käydä tapahtuma-alueet kunnolla läpi koska roskien seasta löytyy usein myös opiskelijoiden arvotavaroita. Pelto-Pihko kertoo käyneensä myös tarkastamassa tapahtumapaikkoja jälkeenpäin, jotta puistot eivät jäisi huonoon kuntoon.