Tutka

Neurokirjolla tarkoitetaan neurokognitiivisia vaikeuksia. Niihin kuuluvat ADHD, autismikirjo, Touretten oireyhtymä, OCD, kielelliset erityisvaikeudet ja oppimisvaikeudet.