Tutka

Myös sinkkuopiskelija voi alkaa tukiperheeksi, kunhan hän pystyy sitoutumaan toimintaan vuodeksi. Tukiperheen on oltava valmis käyttämään aikaansa ja panostamaan lapseen kuukauden yhtenä viikonloppuna, jonka tämä viettää perheessä. Lapsella ei tarvitse olla omaa huonetta, vaan tukiperhetoiminta onnistuu myös yksiössä. 

24-vuotias Noora Kalpio toimii sijoitetun teini-ikäisen sisaruspuolensa tukiperheenä. Hänen tilanteensa on harvinainen, sillä häntä erikseen pyydettiin toimintaan.  

“Olin kyllä jo aiemmin miettinyt tukiperheeksi ryhtymistä, koska mielestäni jokainen lapsi ja nuori tarvitsee vierelleen vähintään yhden kannustavan ja turvallisen aikuisen.” 

Kalpio mainitsee tärkeäksi kriteeriksi ajan lisäksi vakaan elämäntilanteen ja hyvän mielenterveyden. 

“Tukiperhetoiminnasta täytyy saada itselleen jotain, mutta sillä ei saisi paikata omaa yksinäisyyttä.” 

Tukiperhettä kaipaavat eivät automaattisesti ole ongelmalapsia

Kolmen lapsen yksinhuoltaja Asta Kinghorn odotti sopivan tukiperheen löytymistä vuoden ajan. 

“Hakiessani tietoa tukiperheistä luin muun muassa netin keskustelupalstoja, joilla sanottiin tukiperheisiin päätyvien lasten olevan todella ongelmaisia ja voivan huonosti. Se nosti kynnystä lähteä itse hakemaan apua.” 

 

Asta Kinghorn painottaa, että sairastumisen tai elämäntilanteen muutoksen seurauksena tukiperhettä voi kaivata aivan tavallinen perhe, jonka lapset voivat hyvin.

 

 

Kinghornilla itsellään oli tukiperhettä kaipaavista perheistä ennakkoluuloja, jotka murenivat tiedonhankinnan ja kokemuksen myötä.

“Ei tarvitse pelätä, että jos lähtee tukiperheeksi, tulee kohtaamaan ihan kaaoksessa olevia perheitä ja joutuu hoitamaan vaikeita tilanteita. Se riittää, että välittää lapsesta ja haluaa auttaa.” 

Sosiaaliohjaaja Nina Stratos haluaa myös hälventää vaikeisiin lapsiin liittyviä pelkoja.  

“Jotkut tukiperhettä tarvitsevat lapset ovat haastavia, mutta useissa tapauksissa perheessä on muuta tuen tarvetta, esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmia, tai ihan vain väsymystä. Tukiperhe auttaa myös tilanteessa, jossa vanhemmilla ei ole tukiverkostoa lähellä.”

 

Turun kaupungin sosiaaliohjaajat Nina Stratos ja Satu Kivelä rekrytoivat kaikki Turun tukiperheet.

 

Perhe valitaan tukiperheen toiveiden ja kykyjen mukaan 

Aina ennen tukisuhteen aloittamista arvioidaan tukiperheen kyvyt ja voimavarat, eikä erityistarpeista lasta ohjata perheeseen, jossa ei ole kokemusta tai osaamista. Tukiperheeltä vaadittavat kriteerit täyttyvät, kunhan lapselle löytyy aikaa. Jokaisen tukiperheen taustat tarkistetaan ja heidät koulutetaan tehtävään. Seuraava koulutus Turussa järjestetään 28.10. 

Stratoksen työpari Satu Kivelä muistuttaa, että tukiperhe ei jää vaikeassa tilanteessa yksin. 

“Ensisijaisesti kannustetaan siihen, että perheet keskenään hoitavat käytännön asiat, mutta meiltä on myös työntekijä tarvittaessa tukena, jos jostain syystä kommunikaatio ei onnistu.” 

Kinghorn kokee tärkeimpänä tukiperheen samansuuntaiset kasvatusperiaatteet sekä avoimen ja välittömän kanssakäymisen. Hän kertoo tukiperheviikonlopun helpottavan arkea, koska ennalta sovittu lapsivapaa auttaa jakamaan voimavarat kuukaudelle kerrallaan.  

 

Lisätietoa tukiperhetoiminnasta:
www.turku.fi/perhehoito