Tutka

Turun kaupungin oli tarkoitus työllistää tänä vuonna 600 pitkäaikaistyötöntä, kunnes valtion työllisyysmäärärahat loppuivat kesän aikana kesken.

Ennen kirstun tyhjenemistä Turku ehti työllistää 450 henkilöä. Kaikesta huolimatta lähelle tavoitetta päästään.

“Kaupunki työllistää omalla kustannuksellaan 140 työtöntä vuoden loppuun mennessä. Tätä varten on varattu 800 000 euroa”, kertoo työllisyyspalvelujohtaja Jukka Juvonen.

Vuoden alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä kunnat joutuvat maksamaan puolet pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta, mikäli ne eivät aktivoi työtöntä 300 päivän kuluessa. Ennen lakimuutosta raja oli 500 päivää.

Mikäli työtön on saanut työmarkkinatukea vähintään tuhat päivää, on kaupungin osuus 70 prosenttia.

Turun osuus työmarkkinatukimaksuista nousee tänä vuonna 24 miljoonaan euroon, kun se ennen lakimuutosta oli 15 miljoonaa euroa. Tampere joutuu maksamaan vielä enemmän, noin 31 miljoonaa euroa.

Juvonen huomauttaa, että työttömyys maksaa kunnille enemmän kuin työllistäminen.

Turussa on 16 000 työtöntä, joista 5 000 pitkäaikaistyöttömiä. Yli tuhat päivää työttömänä olleita on 2 000.

Työllistäminen asiakaslähtöistä

Turun kaupungin työllistämät henkilöt toimivat pääasiassa avustavissa tehtävissä.

Työllisyyspalvelukeskuksen vastaava urasuunnittelija Miia Savinainen kertoo, että suurin osa työllistyy siivous- ja hoitoalalle.

“Tänä vuonna olemme työllistäneet myös vaativampiin tehtäviin konsernihallinnon puolelle, lähinnä viestintään ja markkinointiin.”rsz__mg_8526

Savinaisen mukaan työllistämisessä toimitaan asiakaslähtöisesti.

“Jokainen henkilö tavataan ja hänen kanssaan keskustellaan. Ketään ei laiteta tehtävään, josta hän ei ole kiinnostunut. Koska kyse on avustavista tehtävistä, myöskään aiempaa työkokemusta ei vaadita.”

Savinainen kertoo, että asiakkailta tuleva palaute kaupungin työllistämispalvelusta on pääosin positiivista.

“Jotkut ovat kokeneet työn määräaikaisuuden hieman harmilliseksi. Osa on toki työllistynyt määräaikaisuuden jälkeen esimerkiksi sijaisuuksiin. Muutama on saanut jopa vakituisen työpaikan.”

Savinaisen mukaan tyypillisin työllisyyspalvelukeskuksen asiakas on yli 30-vuotias matalasti koulutettu henkilö. Hän sanoo, että kaupungin työllistämispalvelut sopivat asiakaslähtöisyytensä vuoksi eritoten niille, joiden into työnhakuun on mennyt.

“Kun henkilö on pitkään työttömänä, vaikeutuu työelämään palaaminen koko ajan. Aika moni tänne tulevista on jo valmiiksi lannistunut.”