Tutka

[metaslider id=21881]

Vammaisetuuksien lakimuutoksella halutaan lisätä hakijoiden yhdenvertaisuutta. Samalla tietyt ryhmät kuitenkin menettävät mahdollisuutensa etuuteen. Etuutta ei saa enää vain suurien kulujen vuoksi, vaan sairauden pitää aiheuttaa konkreettista avun tarvetta.

 

Kelan vammaisetuuksien
etuuspäällikkö Mikko Toivanen
Sisätautien gastroenterologi
Petri Mäkelä

 

 

 

 

 

 

 

[note color=”#d3d3d3″]Vammaisetuuksien lakimuutos

  • Tarkoituksena yhtenäistää vammaisetuusjärjestelmää ja lisätä hakijoiden yhdenvertaisuutta
  • Etuuksien saamiseksi ei edellytetä enää erityiskustannuksia, mutta samalla ylimääräiset kulutkaan eivät yksinään riitä tuen saamiseen
  • Muutokset koskevat lähinnä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea sekä eläkettä saavan hoitotukea. Alle 16-vuotiaan vammaistuessa muutos koskee vain sitä, mitä huomioidaan sairaudesta aiheutuvina erityiskustannuksina
  • Kela ei oma-aloitteisesti tarkista aiemmin myönnettyjä etuusoikeuksia. Oikeutta arvioidaan uuden lain pohjalta vasta, kun asiakas hakee etuuteen muutosta tai määräaikainen etuus päättyy
  • Myös erityiskustannusten vähentämisen syynä on asiakkaiden yhdenvertaisuuden lisääminen. Kelan vammaisetuuksien etuuspäällikkö Mikko Toivasen mukaan hakijat ovat aiemmin esittäneet erityiskustannuksiksi muun muassa ylimääräisiä hygieniatuote- ja sähkökuluja. Tällaisten kustannusten kohdalla sairaudesta johtuva kulujen lisääntyminen on Toivasen mukaan hyvin vaikea määritellä
  • Kroonisista suolistosairauksista kärsivillä saattaa lääke- ja hygieniakulujen lisäksi olla myös liitännäissairauksia, jotka lisäävät kuluja entisestään [/note]