Tutka

[metaslider id=17291]

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen tämän vuoden talousarvion yhteydessä 30 miljoonaa euroa. Turun kaupungille tukea myönnettiin vajaa 1,3 miljoonaa euroa. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi opettajien palkkakustannuksiin. Tämänvuotinen summa oli yli puolet pienempi kuin viime vuonna.

Tukisumma vaihtelee vuosittain, mutta vuodesta 2010 asti se on sisältynyt valtion budjettiin. Ensisijaisesti tuen avulla pyritään pienentämään yli 25 oppilaan luokkakokoja muun muassa jakotuntien avulla ja palkkaamalla resurssiopettajia.

“Eduskunnassa päätetään se, miten tärkeäksi asia minäkin vuonna katsotaan. Kuntien hakemusten perusteella päätetään kunkin kunnan saama tuen määrä”, sanoo Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Merja Lehtonen.

Perusopetuksen palvelualuejohtaja Outi Rinne toteaa rahoituksesta olleen suuresti apua.

“Se on huomattava tuki kouluille. Nyt rahoitusta on saatu jo monena vuonna peräkkäin, joten voi olla, että kun hallitus vaihtuu, painopisteet mihin rahoja kohdennetaan muuttuvat.”

Jos tukea ei tule, mennään kunnan resurssien mukaan.

Tuen tarve vaihtelee

Raunistulan koulun apulaisrehtori Timo Himanen sanoo, että opetusryhmiä pyritään pienentämään esimerkiksi ryhmänhajottamisilla ja samanaikaisopettajalla.

“Meillä on isoja luokkakokoja varsinkin yläkoulun puolella, joten tuen tarve on jatkuva. Olemme saaneet jonkun verran resurssiopettajia. Tietyissä luokissa, joissa on iso oppilaskoko, on jaettu muun muassa matematiikan tunteja. ”

Tukea ei kuitenkaan myönnetä niin paljon, että kaikki ryhmät pystyisi hajottamaan. Koulukohtaisestikin tuen tarpeessa on eroa riippuen siitä, millainen oppilasmäärä koulussa on.

“Tästä on kyllä ollut sen verran apua, että ollaan saatu resursseja pienentää ryhmiä edes tilapäisesti.”

Pienemmissä ryhmissä tuki pystytään kohdentamaan paremmin.

“Jos pystytään opettamaan pienempää ryhmää, niin voidaan tehdä sellaisia jakoja, että esimerkiksi eniten tukea tarvitsevat oppilaat ovat jonkun opettajan ohjauksessa ja toiset opiskelevat toisessa porukassa.”

Kähärin koulun koulunjohtaja Kirsti Savikko sen sijaan on tyytyväinen koulunsa saamaan tukeen.

“Meillä on pieni koulu, emmekä pyytäneet paljoa tukea. Meidän kohdalla asia meni hyvin, kun saimme sen tuen mitä haimmekin.”