Tutka

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Jani Holopainen yhdessä Mixed Reality Hub -ryhmän kanssa ovat tutkineet virtuaalitodellisuuden hyödyntämismahdollisuuksia korkeakouluopiskelussa, toisen asteen opinnoissa sekä teollisuudessa.

Virtuaalitodellisuutta on hyödynnetty Helsingin yliopistossa metsä-, talous-, lääke-, kasvatus- ja oikeustieteissä. Holopaisen mukaan kurssin aiheesta riippuen, opiskelijat pystyvät teorian pohjalta luomaan käytännönläheistä sisältöä virtuaalitodellisuudessa ja luomaan omannäköisensä VR-seminaarin.

”Yhdellä kurssilla kehitetään neuvottelutaitoja virtuaalitodellisuutta hyödyntäen. Neuvottelutilanne nauhoitetaan ja jälkikäteen opiskelija näkee, millainen neuvottelija hän on ja miten hän pystyisi argumentoimaan tulevissa neuvottelutilanteissa paremmin. Myös oikeustieteissä on pilotoitavana onnettomuustilanteen virtuaalitodellisuussimulaattori. Siinä tutkitaan, miten kuviteltu ympäristö eri näkökulmista vaikuttaa juridiseen analyysiin ja siihen, mitä onnettomuudessa on tapahtunut”, Holopainen kertoo.

Turun ammattikorkeakoulu mukana virtuaalitodellisessa opetuksessa

Yliopettaja Mika Luimulan mukaan, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ja opettajat ovat ottaneet virtuaalitodellisuuden hyödyntämisen korkeakouluopinnoissa hyvin vastaan. Hänestä virtuaalitodellisuus on myös tehokas ja monipuolinen vaihtoehto perinteisen opetuksen ohella.

”Esimerkiksi auton jakopäähihnan vaihtamisen työprosessin kulkua voidaan ensin harjoitella virtuaalitodellisuudessa, sitten oikeassa elämässä ja vielä palata virtuaalitodellisuuteen. Virtuaalitodellisuus nopeuttaa oppimista ja jättää muistijälkiä opiskelijan takaraivoon”, hän lisää.

Virtuaalitodellisuuden avulla opiskelijan on mahdollista kehittää itseään myös koulun ulkopuolella.

”Opiskelijoilla ei välttämättä aina ole tarjolla korjauskohdetta, kalliita laboratoriolaitteita tai sairaanhoito-opiskelijoilla potilaita saatavilla. Virtuaalitodellisuuden avulla pystytään harjoittelemaan osa asioista kotona uudelleen”, Luimula summaa.

Virtuaalitodellisuus huomioi eri oppimistavat ja kannustaa sosiaaliseen kanssakäymiseen

”VR voi tarjota joillekin oppijaryhmille parhaan tavan oivaltaa ja myös soveltaa asioita. Korkeakouluopinnoissa keskitytään paljon nimenomaan teorioihin, mutta VR mahdollistaa myös niiden pohjalta taitojen kehittämisen”, Holopainen sanoo.

Holopaisen mukaan VR-seminaareja nauhoittamalla yliopistomaailmassa pystytään lisäämään sosiaalista kanssakäymistä opetustilanteessa. Nauhoitusten avulla opiskelijan on mahdollista hioa omia taitojaan jälkikäteen ja ottaa oppia myös muiden VR-seminaareista.

”Sosiaalisella kanssakäymisellä on voimakas vaikutus siihen, miten ihminen oppii, käsittelee ja muistaa asioita. Myös pelillisyys ja leikkisyys ovat suuressa roolissa oppimisen ja muistamisen kannalta ja kaikkia näitä elementtejä voidaan tuoda VR-oppiympäristöjen palvelumuotoilun myötä mukaan”, hän kertoo.

Tästä pääset katsomaan, kuinka lääketieteen opiskelija pitää esitelmää munuaisesta. Esitelmässä hyödynnetään olemassa olevia magneetti- ja röntgenkuvia.