Tutka

Parhaimmillaan Suomessa toimi elokuvakerhojen kukoistuskaudella 1900-luvun puolivälin jälkeen yli kaksisataa elokuvakerhoa. Nykyisin kerhoja on vajaa parikymmentä.

[metaslider id=26798]

Eräs vielä toimivista elokuvakerhoista on turkulainen kaikille avoin, vuonna 1965 perustettu Kinokopla. Turun yliopiston ylioppilaskunnan eli TYY:n myöntämä rahoitus tekee Kinokoplan toiminnan mahdolliseksi. Kerho saa vuosittain määrätyn summan rahaa, joka käytetään muun muassa Logomon vuokraan, esitysoikeuksiin sekä mainontaan.

Ylioppilaskunnan järjestötoiminnan varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan kokonaiskulut olivat vuonna 2015 noin 792 000 euroa. Tästä summasta 0,2 prosenttia meni jäsenpalveluihin, joiksi on merkitty kalenteri, nettisivut ja Kinokopla, mikä tarkoittaa 1584 euroa.

Vuonna 2014 samat kokonaiskulut olivat 824 000 euroa. Jäsenpalveluihin meni 1,2 prosenttia eli 9888 euroa. TYY siis käytti vuonna 2015 jäsenpalveluihin 8304 euroa vähemmän kuin edellisvuonna.

Ylioppilaskunnan taloustoimikunnan puheenjohtaja Jesse Huovinen kertoo, että suuri ero johtuu vuonna 2014 toteutetusta ylioppilaskunnan nettisivujen uudistuksesta. Tämän vuoksi jäsenpalveluiden osuus menoista oli suurempi.

Kinokoplan puheenjohtajan Emmi Kykkäsen mukaan leikkauksista ei ole koitunut vahinkoa elokuvakerhon toiminnalle.

Esitysluvat merkittävä kuluerä

Elokuvakerhon pyörittäminen ei ole ilmaista. Yksi näytössunnuntai maksaa elokuvanäytöksen järjestäjälle tyypillisesti sadan ja kolmensadan euron välillä. Tekijänoikeuksien hinnat määräytyvät pääsääntöisesti levittäjän mukaan, kertoo Kinokoplan hallituksen puheenjohtaja Emmi Kykkänen.

Esimerkiksi Goethe Instituutin kautta hankittuihin elokuviin esityslupia ei tarvitse maksaa erikseen, mutta joidenkin elokuvien kohdalla on otettava yhteyttä kopion vuokraajan lisäksi tahoon, joka omistaa elokuvan esitysoikeudet. Tämä johtuu siitä, että kopioiden vuokraajat eivät ole aina hankkineet esitysoikeuksia vuokraamiinsa elokuviin, vaan ne täytyy maksaa erikseen.

”Esitysoikeudet eivät siis aina sisälly elokuvakopion vuokraan.”

Toiminnan kannattavuudesta Emmi Kykkänen toteaa: ”Pääsääntöisesti esitystoimintamme on kuitenkin ollut kannattavaa, eikä Kinokopla ole tuottanut TYY:lle merkittäviä tappioita. Kinokoplan sarjat ovat olleet suosittuja ja meillä on jopa vakiintunutta asiakaskuntaa.”

 Konserni ylioppilaskunnan takana

TYY-konserniin kuuluvat ylioppilaskunnan sijoitusvarallisuuden lisäksi sen omistamat yhtiöt sekä niiden tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Suurin osa ylioppilaskunnan sijoitusvarallisuudesta siirrettiin vuonna 2014 tytäryhtiö Universtas Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Se on TYY:n omistama liikeyritys, joka hoitaa kiinteistö- ja finanssisijoituksia.

Tämän lisäksi Universtas omistaa enemmistön opiskelijaravintoloita Turussa pyörittävästä Unica Oy:stä sekä puolet liikehuoneistosijoituksia hoitavasta UniGe Oy:stä.

TYY:n toiminnan tavoitteena on saavuttaa sellainen varallisuus, jolla voidaan rahoittaa ylioppilaskunnan järjestötoiminta.

 

Korjaus:  “Tämä johtuu todennäköisesti kuitenkin Kinokoplan 50-vuotisjuhlavuodesta, johon kerho sai ylimääräistä rahoitusta ylioppilaskunnalta.” muutettu muotoon “Ylioppilaskunnan taloustoimikunnan puheenjohtaja Jesse Huovinen kertoo, että suuri ero johtuu vuonna 2014 toteutetusta ylioppilaskunnan nettisivujen uudistuksesta. Tämän vuoksi jäsenpalveluiden osuus menoista oli suurempi.”

Poistettu: “Tutkan toimitus ei lukuisista yrityksistä huolimatta tavoittanut TYY:n puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa eikä pääsihteeriä kommentoimaan leikkauksia.”