Tutka

Syyskuun lopussa Turun yliopisto käynnisti Bastu-haastekilpailun, jossa etsitään uusia ratkaisuja ja ideoita edistämään Varsinais-Suomen talouden ja hyvinvoinnin kasvua. Ideoiden tulee perustua luonnonvarojen säästöön. Voittajalle on palkintona 15 000 euroa.

[metaslider id=26904]

Keijo Koskinen

”Näen että tällaisten kilpailuiden järjestäminen on tärkeää, jotta oikeat toimijat löytävät toisensa. Usein puhutaan, että ei ole riittävästi rahaa toteuttaa hyviä ideoita, mutta me ollaan Bastussa huomattu, että se on enemmän kiinni siitä, että ihmiset pitää saada kohtaamaan toisiaan”, sanoo Bastun koordinaattori Keijo Koskinen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimiskeskuksesta.

Bastu-haastekilpailu ei ole ensimmäinen eikä ainut lajiaan. Saman typpisiä kilpailuja on järjestetty ennenkin ja parhaillaan on käynnissä esim. Helsinki Challenge, Ratkaisu 100 ja Tukulab Challenge, joissa on vielä isommat palkinnot kuin Bastussa.

Siirtymä kehityksen kuudenteen aaltoon

[pullquote align=”right”]”Meidän pitäisi päästä kiertotalouteen ja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin.”[/pullquote]

Bastu-hanke on ollut jo vuoden käynnissä ja siinä pyritään edistämään siirtymää kohti kehityksen kuudetta aaltoa.

”Suomessa siirtymä on tällä hetkellä aika hidasta. Jos katsoo valtavirtapolitiikkaa ja talouden virtaa, niin tuntuu, että me ollaan edelleen vahvasti kiinni vanhoissa rakenteissa. Siitä kertoo mm. tämä ydinvoimaloiden rakentaminen. Meidän pitäisi päästä kiertotalouteen ja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin, mutta siinä me ei olla vielä kovin pitkällä. Sen takia esimerkiksi Bastu syntyi”, sanoo Keijo Koskinen.

Siirtymä lähtee yritysten uusista tavoista käyttää resursseja. Palveluiden osuudet kasvavat ja ihmisten työskentelytavat muuttuvat. Yksittäisellä ihmisellä on myös iso rooli jo pelkästään kulutustottumuksia muuttamalla. Aktiivinen kansalainen pystyy luomaan kuudennen aallon taloutta.

”Jos me jatketaan tällä tiellä millä nyt ollaan, niin se tulee johtamaan huonoihin lopputuloksiin”, sanoo Koskinen.

Toivoa tulevaisuuteen riittää

Vaikka tulevaisuudentutkijat ja taloustieteilijät povaavat kuudennen aallon saapumista, sen todennäköisyyksiä ei kuitenkaan uskalleta lähteä veikkaamaan.

[pullquote align=”right”]”Toivoa meillä kuitenkin on ja uskoa tulevaisuuteen pitää luoda.”[/pullquote]

”Toivottavaa se kuitenkin on, sillä jos emme siihen pysty, globaali lämpeneminen on suuri ongelma. Muutoksen tulee olla globaali ilmiö, jos ajatellaan, että me ihmiskuntana ja planeettana halutaan pysyä hengissä, niin läpivirtaustaloudesta on päästävä eteenpäin. Toivoa meillä kuitenkin on ja uskoa tulevaisuuteen pitää luoda. Sen takia on tärkeää, että tällaisia juttuja viedään eteenpäin”, toteaa Koskinen.

[note color=”#d3d3d3″]Kondratieffin aallot

  • Venäläinen taloustieteilijä Nikolai Kondratieff kehitti teorian, jonka mukaan talous koostuu pitkäaikaisista sykleistä.
  • Kehityksen viides aalto liittyi ICT-teknologiaan, mutta se on päättymässä. Sen huomaa hitaasta talouskasvusta.
  • Kuudes aalto on älykkään energiateknologian käyttämistä, trendeinä niukkuus ja ympäristökysymykset.

[/note]

Bastu-haastekilpailun osallistumisohjeet