Tutka

Suomen Yrittäjien Yrittäjien tulot ja verot —selvityksen mukaan yrittäjiä verotetaan enemmän kuin palkansaajia. Yrittäjän veroaste on 5,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkansaajan. Esimerkiksi 44 974 euron tuloista yrittäjä maksaa 33,2% veroa ja palkansaaja 28%. Palkansaajan veroaste on nyt alempi viime vuoteen nähden. Vastaavasti yrittäjän veroaste on kiristynyt. Lopputulokseen vaikuttavat muun muassa tulojen rakenne ja erot sosiaaliturvamaksuissa.