Hyvinvointi

Etätyö lisää hyvinvointia

Maria Vakkuri

Työterveyslaitoksen Miten suomi voi? -tutkimuksen mukaan koronakevät paransi suomalaisten työssä jaksamista.