Henriikka keskittyy läksyihin tyttären leikkiessä vieressä.

Hyvinvointi

Haikaran vieraillessa on tärkeä tietää oikeutensa

Suomessa elävät vahvat mielikuvat siitä, että ensin opiskellaan, ja sitten perustetaan perhe. Monille kuitenkin haikara löytää luokse jo ennen kuin ammattipaperit löytyvät taskusta.

Raskauden salaaminen ei kannata

Cecilia Helander, 27, opiskeli Hämeen ammattikorkeakoulussa sosionomiksi toista vuotta, kun sai tietää raskaudestaan. Hän meni välittömästi sopimaan asiat opinto-ohjaajansa kanssa, ja suoritti opintoja jaksamisensa mukaan. Opettajat olivat todella ymmärtäväisiä hänen tilanteensa suhteen.

Venla-tyttären laskettu aika oli huhtikuussa 2017, mutta hän syntyikin yli kaksi kuukautta etuajassa. Suunnitelmat muuttuivat vielä uudelleen, mutta tällöinkin koulu tuli hyvin vastaan.

”Koulusta saatava tuen määrä voi olla myös riippuvainen omasta avoimuudesta”, miettii Turun ammattikorkeakoulun journalismiopintoihin äitiysloman jälkeen palannut Henriikka Ylänne, 31.

Raskaus sai hänet niin hämilleen, ettei omakaan suhtautuminen ollut selvillä. Sen vuoksi Henriikka piilotteli raskauttaan. Hänen opettajansa huomasi jossain vaiheessa mahan kasvun, jolloin vasta keskusteltiin opintojen etenemisestä. Sitä ennen hänen poissaoloihin ei oltu juurikaan reagoitu.

Lapsen myötä parempi aikakäsitys

Alkuvuodesta 2018 Cecilia palasi kouluun. Vauva oli mukana muun muassa opinnäytetyön ohjauksen luennoilla. Siellä on muitakin opiskelijoita lapsineen, joten siellä tuntuu luonnolliselta olla lapsen kanssa.

Kouluun palaaminen Cecilian mukaan tuntui hyvältä. Lapsiarjen keskellä opiskelussa on kuitenkin toinenkin puoli.

”Vauva-ajasta nauttiminen on hankalampaa”, Cecilia pohtii.

Cecilia nostaa esille valvottujen öiden vaikutuksen opintoihin, mutta pääasiassa hän on sitä mieltä, että asiat ovat sujuneet jouhevasti. Hän on hyvin kiitollinen koulusta saamastaan tuesta.

Myös Henriikka on iloinen kouluun palaamisestaan. Hän jatkoi opintojaan tyttärensä Linnean ollessa 2-vuotias.

”Lapsen myötä aika on konkretisoitunut, joten osaan järjestellä aikatauluni paremmin. En myöhästele tai jätä asioita viime tippaan”, hän summaa.

Kouluun paluuseen liittyi jännityksen ja pelon tunteita, mutta pääosin Henriikka on nauttinut, ja löytänyt kasvavan etenemisen halun. Henriikka painottaa, että jos tulee raskaaksi, on tärkeää avata suunsa. Silloin saa helpommin apua koulusta opintojen suhteen, sekä Kelasta talouden suhteen.

Oikeuksien hyödyntäminen vaatii aktiivisuutta

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian opinto-ohjaaja Tuija Mäntsälä kertoo, että opintojen aikana saa olla poissa kaksi lukuvuotta, joten ne voi käyttää kotihoitoon. Keskimäärin äidit ovat poissa maksimissaan yhden vuoden. Taideakatemiassa noin 1-4 opiskelijaa vuodessa tulee raskaaksi.

Jos tulet raskaaksi kesken opintojen:

  • Ota yhteyttä Kelaan, ja varmista mihin tukiin olet oikeutettu. Neuvolasta saat tarvittavat paperit tukien myöntämiseen.
  • Mukauta opintosuunnitelmasi ajallisesti realistiseksi ja toteutuskelpoiseksi lapsiarkea ajatellen.
  • Muista, että ammattikorkeakoululain mukaan opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä.